Strona głowna AGH
Laboratoria


Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne

Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 16
Średnia liczba studentów/rok: 250
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15

Kierunki studiów:
Metalurgia 2rok

Dodatkowe informacje:
Pomiary wielkości fizyko-chemicznych

Osoba kontaktowa:
Dr Szczepan Chudoba tel. 25-44

Pracownicy


Skład osobowy Katedry

Studenci


Sprawy studenckie

Plany


Aktualne plany zajęc

Publikacje


Najważniejsze publikacje

Laboratoria


Laboratoria i aparatura naukowo - badawcza

Galeria


Galeria zdjęć

Projekty


Projekty badawcze

Linki


Ciekawe linki