Strona głowna AGH
Laboratoria


Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne

Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 320
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6

Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek: Metalurgia, Rok studiów: V, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 3 grupy ćwiczeniowe do 15 osób w grupie
Kierunek: Inżynieria Materiałowa, Rok studiów: I, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 2 grupy ćwiczeniowe do 15 osób w grupie

Możliwości badawcze/pomiarowe:
- Modelowe badanie przepływu kąpieli przez kadź pośrednią urządzenia COS. Ocena wytopu konstrukcji kadzi na parametry przepływu. Zasada pomiaru oparta o zaburzenie składu kąpieli i ciągły pomiar przewodnictwa właściwego.
- Symulacja mieszania kąpieli w urządzeniu RH. Ocena wpływu natężenia przepływu gazu nośnego na przebieg procesu mieszania.
- Symulacja reakcji utleniania węgla w procesie LD za pomocą układu CO2-KOH. Modelowe badanie wpływu typu głowicy na kinetykę reakcji.
- Stanowisko do eksperymentalnej weryfikacji modelu mieszania typu two-tank-model

Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH, tel. 25-64, jfalkus@agh.edu.pl
Dr inż. Paweł Drożdż, tel. 38-01, pdrozdz@agh.edu.pl

Aparatura:
- Stanowisko laboratoryjne do symulacji procesu utleniania węgla przy pomocy układu CO2/KOH
- Stanowisko laboratoryjne do symulacji procesu odgazowania ciekłej stali metodą RH
- Stanowisko laboratoryjne do symulacji przepływu ciekłej stali przez reaktor rynnowy
- Stanowisko laboratoryjne do symulacji przepływu ciekłej stali przez kadz pośrednią

Pracownicy


Skład osobowy Katedry

Studenci


Sprawy studenckie

Plany


Aktualne plany zajęc

Publikacje


Najważniejsze publikacje

Laboratoria


Laboratoria i aparatura naukowo - badawcza

Galeria


Galeria zdjęć

Projekty


Projekty badawcze

Linki


Ciekawe linki