Strona głowna AGH
Laboratoria


Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne

Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4

Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek-Metalurgia, Rok studiów: II, III, IV. Wydział Inż. Met. i Inf. Przemysłowej.
6 grup ćwiczeniowych do 15 osób w grupie.

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badanie własności reduktorów węglowych stosowanych w metalurgii żelazostopów (własności wytrzymałościowe, rezystancja elektryczna, reakcyjność).
Przygotowanie żelazonośnych odpadów hutniczych do zastosowania w procesach metalurgicznych (dobór mieszanek do grudkowania, określanie parametrów procesu grudkowania)
Modelowanie parametrów dmuchu tlenowego w procesach LD i TBM (dobór przekroju dysz, dobór natężenia dmuchu i położenia lancy).

Oferta usługowa:
Badanie własności reduktorów węglowych.
Opracowywanie parametrów grudkowania odpadów hutniczych.

Osoba kontaktowa:
Dr inż. Józef Gładysz tel. 012-617 2573
Dr inż. Zygmunt Wcisło tel. 012-617 2633.

Pracownicy


Skład osobowy Katedry

Studenci


Sprawy studenckie

Plany


Aktualne plany zajęc

Publikacje


Najważniejsze publikacje

Laboratoria


Laboratoria i aparatura naukowo - badawcza

Galeria


Galeria zdjęć

Projekty


Projekty badawcze

Linki


Ciekawe linki