Strona głowna AGH
Laboratoria


Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne

Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 120
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3

Działalność dydaktyczna i naukowa:
Metalurgia, 2 rok

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania mięknięcia tworzyw metalurgicznych
Badanie własności tworzyw metalurgicznych
Możliwość pracy w atmosferze CO i CO2

Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Charakterystyka przemian związków tytanu w warunkach termodynamicznych przestrzeni roboczej wielkiego pieca
Identyfikacja strumieni gazowych w wielkim piecu z uwzględnieniem wdmuchiwania paliw zastepczych
Badania specyficznych własności fizykochemicznych wyrobów na bazie węgla i grafitu w wysokich temperaturach
Informatyczne systemy wspomagania technologii procesu wielkopiecowego
Minimalizacja zużycia paliwa w wielkim piecu poprzez sterowanie ilością dodatków do dmuchu oraz jego parametrami.

Osoba kontaktowa:
Inż. Leszek Knapik tel. 38-58 e-mail:knapik@metal.agh.edu.pl

Pracownicy


Skład osobowy Katedry

Studenci


Sprawy studenckie

Plany


Aktualne plany zajęc

Publikacje


Najważniejsze publikacje

Laboratoria


Laboratoria i aparatura naukowo - badawcza

Galeria


Galeria zdjęć

Projekty


Projekty badawcze

Linki


Ciekawe linki