Strona głowna AGH
Projekty


Katedra Metalurgii Stopów Żelaza w Metalurgii zajmuje się tematyką badawczą obejmującą następujące kierunki:
- kinetyka i modelowanie procesów redukcji tlenków żelaza w fazach skondensowanych,
- własności fizykochemiczne żużli metalurgicznych oraz termodynamika i kinetyka reakcji w układach metal-żużel w ciekłych fazach,
- modelowanie procesów zachodzących w reaktorach metalurgicznych,
- nowoczesne technologie procesów spiekania i wielkopiecowego,
- pozapiecowa rafinacja surówki.
- technologie produkcji grafityzowanych bloków katodowych
- modelowania i sterowania procesami technologicznymi
- modelowanie i badanie wymiany masy w układach kąpiel metalowa - faza żużlowa
- procesów krzepnięcia wlewków tradycyjnych i w procesie ciągłego odlewania stali
- procesów utylizacji odpadów hutniczych

Katedra kształci głównie studentów w specjalności Metalurgia Ekstrakcyjna ukierunkowanych na procesy spiekalniczy, wielkopiecowy i stalowniczy.
Dotyczy to:
- procesów przygotowania rud i surowców hutniczych,
- procesu spiekania,
- procesu wielkopiecowego,
- procesów redukcji bezpośredniej,
- procesów utylizacji stałych odpadów hutniczych.
- tlenowych procesów konwertorowych,
- elektrometalurgii stali,
- rafinacji pozapiecowej,
- odlewania stali

Pracownicy


Skład osobowy Katedry

Studenci


Sprawy studenckie

Plany


Aktualne plany zajęc

Publikacje


Najważniejsze publikacje

Laboratoria


Laboratoria i aparatura naukowo - badawcza

Galeria


Galeria zdjęć

Projekty


Projekty badawcze

Linki


Ciekawe linki