Strona głowna AGH
Projekty


  1. 8th European Electrical Steelmeaking Conference - Birmingham, Wielka Brytania - Komitet Naukowy - dr hab inż. Mirosław Karbowniczek, prof. AGH

  2. II Międzynarodowa Konferencja "Ciągłe Odlewanie Stali", Technologia, Modelowanie , Wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków , Krynica, 16-18 czerwca, 2004 - dr hab. inż. Jan Wypartowicz, prof. AGH - przewodniczący

  3. II Międzynarodowa Konferencja "Ciągłe Odlewanie Stali", Technologia, Modelowanie , Wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków , Krynica, 16-18 czerwca, 2004 - dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH, dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. AGH - członek

  4. Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - członek z wyboru.

Udział w komitetach redakcyjnych w kraju i za granicą
Komitet Organizacyjny Dnia Hutnika 2004
dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. AGH - przewodniczący, dr inż. Arkadiusz Klimczyk - członek

Pracownicy


Skład osobowy Katedry

Studenci


Sprawy studenckie

Plany


Aktualne plany zajęc

Publikacje


Najważniejsze publikacje

Laboratoria


Laboratoria i aparatura naukowo - badawcza

Galeria


Galeria zdjęć

Projekty


Projekty badawcze

Linki


Ciekawe linki