Strona głowna AGH
Studenci


dr hab. inż. Jan Wypartowicz
 1. Równanie stanu termodynamicznego.
 2. Pierwsze prawo termodynamiki.
 3. Obliczanie zmian entalpii substancji.
 4. Obliczanie bilansu entalpii dla reakcji.
 5. Obliczanie entropii dla substancji.
 6. Drugie prawo termodynamiki.
 7. Warunki samorzutności procesów.
 8. Obliczanie entalpii swobodnej dla reakcji.
 9. Iloraz reakcji a stała równowagi.
 10. Związek stałej równowagi ze standardową entalpią swobodną reakcji.
 11. Roztwory - wielkości cząstkowe molowe.
 12. Roztwory - funkcje mieszania.
 13. Roztwór idealny.
 14. Roztwory - funkcje nadmiarowe.
 15. Roztwór regularny.
 16. Potencjał chemiczny składnika roztworu.
 17. Aktywność według Raoulta.
 18. Aktywność wg Henry'ego (stężenia w ułamkach molowych).
 19. Aktywność wg Henry'ego (stężenia w procentach wagowych).
 20. Zależność między aktywnościami składników roztworu (równ. Gibbsa - Duhema).
 21. Warunki równowagi w układzie wielofazowym.
 22. Reguła faz Gibbsa.
 23. Wykres fazowy dla układu jednoskładnikowego.
 24. Wykres fazowy ciecz - para dla układu dwuskładnikowego.
 25. Wykres fazowy dla układu eutektycznego.
 26. Wykres fazowy dla układu z niemieszalnością w fazie ciekłej.
 27. Elektroliza - prawa Faradaya.
 28. Przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów.
 29. Budowa ogniwa galwanicznego. rodzaje ogniw.
 30. Potencjał elektrody.
 31. Siła elektromotoryczna ogniwa.
 32. Zastosowanie ogniw do wyznaczania entalpii swobodnej reakcji.
 33. Równanie kinetyczne reakcji chemicznej.
 34. 3Zależność szybkości reakcji od temperatury.
 35. Napięcie powierzchniowe i międzyfazowe.
 36. Warunki równowagi termodynamicznej dla układu z granicą faz o określonej krzywiźnie.

Pracownicy


Skład osobowy Katedry

Studenci


Sprawy studenckie

Plany


Aktualne plany zajęc

Publikacje


Najważniejsze publikacje

Laboratoria


Laboratoria i aparatura naukowo - badawcza

Galeria


Galeria zdjęć

Projekty


Projekty badawcze

Linki


Ciekawe linki