Strona głowna AGH
Studenci


dr inż. Marek Dziarmagowski
B-5, V p., pokój 502
tel. 25-72
dr inż. Józef Gładysz
B-5, V p., pokój 508
tel. 25-73

Szkolenie BHP
B-5, V p., pok. 510
 
Pliki
Model ciągłego odlewania stali
B-5, V p., pok. 514
 
Instrukcja
Model wpływu stopnia wypełnienia tygla i kształtu wsadu na sprawność pieca indukcyjnego
B-4, parter, hala zakładowa
 
Instrukcja
Wytop stali w piecu indukcyjnym
B-4, parter, hala zakładowa
 
Instrukcja
Reakcja w układzie CaO-FeS
B-4, parter, hala zakładowa
 
Instrukcja
Badanie jakości wapna stalowniczego
B-4, parter, hala zakładowa
 
Instrukcja
Kolokwium zaliczeniowe
B-5, V p., pok. 510
 

Pracownicy


Skład osobowy Katedry

Studenci


Sprawy studenckie

Plany


Aktualne plany zajęc

Publikacje


Najważniejsze publikacje

Laboratoria


Laboratoria i aparatura naukowo - badawcza

Galeria


Galeria zdjęć

Projekty


Projekty badawcze

Linki


Ciekawe linki