Strona głowna AGH
Studenci


dr inż. Paweł Drożdż
B-5, Vp., pokój 504
tel. 38-01
Szablon sprawozdania.doc

Ćwiczenie
ME
Czwartek 11:30 - 13:45
Pliki
Szkolenie BHP
B-5, V p., pok. 513
 
08.10.2015
Kinetyka reakcji odsiarczania w układzie Fe - S - O
B-4, parter, hala zakładowa
 
15.10.2015 Instrukcja
Wpływ temperatury na lepkość żużla
B-5, V p., pok. 513
 
22.10.2015
Instrukcja
Wpływ składu chemicznego i temperatury stali na wielkość napięcia powierzchniowego
B-5, V p., pok. 513
 
29.10.2015
Instrukcja
Obiegowe odgazowanie stali w urządzeniu RH
B-5, V p., pok. 514
 
19.11.2015 Instrukcja
Kadź pośrednia urządzenia COS jako reaktor metalurgiczny
B-5, V p., pok. 514
 
03.12.2015 Instrukcja
Mieszanie kąpieli metalowej w reaktorze z ciągłą wymianą masy
B-5, V p., pok. 514
 
10.12.2015 Instrukcja
Wpływ mieszania stali w kadzi na czas ustalania się warunków równowagi
B-5, V p., pok. 514
 
17.12.2015 Instrukcja
Symulacja reakcji utleniania węgla w układzie CO2 - KOH
B-5, V p., pok. 514
 
07.01.2016 Instrukcja
Modelowanie procesu mieszania kąpieli metalowej w oparciu o teorię reaktorów elementarnych
B-5, V p., pok. 514
 
14.01.2016 Instrukcja
Zajęcia zaliczeniowe
14.01.2016

Pracownicy


Skład osobowy Katedry

Studenci


Sprawy studenckie

Plany


Aktualne plany zajęc

Publikacje


Najważniejsze publikacje

Laboratoria


Laboratoria i aparatura naukowo - badawcza

Galeria


Galeria zdjęć

Projekty


Projekty badawcze

Linki


Ciekawe linki