$\definecolor{red}{RGB}{255,0,0} \definecolor{blue}{RGB}{26,140,255} \definecolor{green}{RGB}{46,184,46} \definecolor{orange}{RGB}{242,158,12} \definecolor{light_gray}{RGB}{204,204,204} \definecolor{gray}{RGB}{102,102,102} \definecolor{black}{RGB}{0,0,0} \DeclareMathOperator{\Arg}{Arg} \DeclareMathOperator{\abs}{abs}$

Strona główna

Przygotowana prezentacja pokazuje piękno matematyki poznawanej poprzez jeden z jej działów — analizę zespoloną. Zaczynając od podstawowych pojęć związanych z liczbami zespolonymi, poprzez działania na nich, różnego rodzaju interpretacje wizualne, a kończąc na rozbudowanych funkcjach ukazuję nieodkrywany w szkole średniej świat o większej liczbie wymiarów.

Czytelnik zależnie od poziomu zainteresowania i zrozumienia może wybierać działy poczynając od prostych definicji i działań, a kończąc na przedłużeniach analitycznych i teorii całki.

Spis treści

Informacje o stronie
 1. Wstęp do liczb zespolonych

  Definicja, podstawowe własności i działania na liczbach zespolonych.

 2. Ciągi zespolone i sfera Riemanna

  Reprezentacja ciągu zespolonego, wyobrażenie sfery Riemanna.

 3. Funkcje dwóch zmiennych i funkcje zespolone

  Powierzchnie trójwymiarowe i różne reprezentacje funkcji zespolonych.

 4. Granice funkcji zespolonych i pochodna zespolona

  Wyobrażenie granicy funkcji zespolonej, różniczkowanie funkcji.

 5. Transformacje Möbiusa

  Zobrazowanie transformacji Möbiusa na płaszczyźnie zespolonej.

 6. Szereg Taylora

  Aproksymacja funkcji rzeczywistych — wstęp do podstawowego narzędzia analizy zespolonej.

 7. Przedłużenia analityczne

  "Szukanie" funkcji za pomocą szeregu Taylora.

 8. Całka zespolona

  Operacja całkowania na funkcjach zespolonych.