TRIANGULACJA


od trójkąta do geometrii obliczeniowej

Wszystko powinno być tak proste,
jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.

Albert Einstein

Strona została przygotowana na potrzeby konkursu "Zobaczyć Matematykę". Celem pracy jest objaśnienie zagadnienia triangulacji oraz prezentacja jej zastosowania w różnych dziedzinach nauki, a w szczególności w matematyce z wykorzystaniem technik geometrii obliczeniowej. Na stronie znajdują się aplikacje, które pozwalają użytkownikowi przeprowadzić triangulację wielokątów w bardzo prosty, intuicyjny sposób, wymagający jedynie znajomości pojęcia trójkąta. Dodatkowo strona została wzbogacona w zadanie problemowe, którego rozwiązania może podjąć się każda osoba niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy. Rozwiązanie od strony matematycznej wydaje się być bardzo skomplikowane, choć znając pojęcia Triangulacji Delone i Diagramu Voronoi można je objaśnić w prosty sposób.

Baner przedstawiający triangulację Baner przedstawiający triangulację Baner przedstawiający triangulację Baner przedstawiający triangulację Baner przedstawiający triangulację Baner przedstawiający triangulację