Kula wpisana w inną bryłę

Jak to zrobić ?


Niektóre bryły mogą zostać opisane na kuli, a co za tym idzie możemy dostrzec kilka ciekawych zależności.
Walec jest opisany na kuli, gdy kula jest styczna do obu podstaw walca, a koło wielkie kuli zawarte jest w powierzchni bocznej walca. Przekrój osiowy walca jest kwadratem opisanym na okręgu o promieniu r.
Możemy dostrzec zależność między promieniem kuli a wysokoscią walca:
H = 2r
Walec opisany na kuli
Stożek opisany jest na kuli gdy kula jest styczna do podstawy stożka i do każdej jego tworzącej.

Przekrój osiowy stożka opisanego na kuli o promieniu r jest trójkątem opisanym na okręgu o promieniu r.
Stozek opisany na kuli Przekrój osiowy walca
Kula jest wpisana w sześcian, gdy jest ona styczna do każdej ze ścian sześcianu. Kwadrat IJKL jest przekrojem sześcianu przechodzącym przez środki odpowiednich krawędzi.
Krawędź sześcianu ma długość równą podwojonej długości promienia kuli.
a = 2r
Sześcian opisany na kuli Przekrój sześcianu
Kula jest wpisana w ostrosłup prawidłowy czworokątny wtedy, gdy jest ona styczna do podstawy tego ostrosłupa oraz wszystkich jego ścian.

Podobnie jak w przypadku stożka, trójkąt będący przekrojem przechodzącym przez wysokość ostrosłupa oraz środki dwóch przeciwległych krawędzi podstawy ostrosłupa, jest opisany na okręgu o promieniu r.
Kula wpisana w ostrosłup Przekrój ostrosłupa
Kulę można także wpisać w czworościan foremny.

W każdy czworościan foremny można wpisać kulę, kula ta jest styczna do każdej ze ściany czworościanu.

promień kuli
Kula wpisana w czworościan
Copyright Wiktor Jurek Zespół Szkół Łączności w Krakowie