Artykuły:

1. Wprowadzenie


Jeżeli interesuje cię jak w najlepszy sposób korzystać ze strony, jak używać narzędzi i parę innych rzeczy, zacznij tutaj!

Czytaj!

2. Przypomnienie


Krótkie przypomnienie trygonometrii ze szkoły średniej począwszy od trójkąta prostokątnego aż do sinusoid.

Czytaj!

3. Trygonometria sferyczna


Wstęp do trygonometrii sferycznej. Podstawowe pojęcia, trójkąty sferyczne, koła wielkie a powierzchnia kuli.

Czytaj!

4. Trójkąt sferyczny


Związki między bokami i kątami trójkąta sferycznego, trójkąt biegunowy i jego własności, warunki równości trójkątów sferycznych i symetria.

Czytaj!

5. Podstawowe wzory


Wstęp za nami, a więc przechodzimy do głównej tematyki - trygonometrii w geometrii sferycznej. Dział zawiera twierdzenie cosinusów, sinusów i wiele więcej.

Czytaj!

6. Prostokątne trójkąty sferyczne


Ostatnim tematem stricte teoretycznym będą wzory na rozwiązywanie prostokątów sferycznych, np. twierdzenie Pitagorasa.

Czytaj!

7. Zadania


Skoro cała teoria za nami, czas się sprawdzić! Znajdziesz tu zadania sprawdzające nabytą wiedzę.

Czytaj!

8. Zastosowania w życiu


Matematyka nas otacza. Tak też jest z trygonometrią. Poznasz tutaj różne przykłady, oraz zastosowania trygonometrii w życiu!

Czytaj!

9. Zakończenie


W tym (ostatnim) artykule chciałbym podsumować dosłownie wszystko. Począwszy od nabytych wiadomości, aż do statystyk.

Czytaj!