Następny artykuł
Poprzedni artykuł

7. Zadania

Starałem się, aby były one podane chronologicznie, zgodnie z kolejnością artykułów. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, lub chcesz ją sprawdzić, wystarczy kliknąć przycisk "Zobacz rozwiązanie!", a następnie ukaże się odpowiedź. Dla bardziej skomplikowanych geometrycznie zadań przygotowana została również wizualizacja w programie (tak jak wcześniej - wystarczy wpisać kod)(wizualizacje nie były tworzone w poprawnej skali, mają jedynie charakter pomocniczy). Zadania nie są nadzwyczajnie trudne, bowiem mają one jedynie utrwalić część nabytej wiedzy (przez pisanie łatwiej przyswajamy nowe informacje). Życzę powodzenia!

1. Oblicz sinus, cosinus i tangens kąta α dla danego trójkąta prostokątnego:2. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta α umieszczonego w układzie współrzędnych, jeśli na ramieniu końcowym tego kąta leży punkt P = (-4; 8).
3. Oblicz:
a)

b)4. Wyznacz wszystkie miejsca zerowe funkcji y = sin (1/2 · x), która jest widoczna poniżej:

5. Długość boku BD wynosi 120o. Oblicz długość boku AD. (WST2.4)

6. Dany jest trójkąt sferyczny ABC, którego długości boków wynoszą 30o, 45o i 60o. Oblicz kąty D, E i F trójkąta sferycznego DEF, biegunowego względem trójkąta sferycznego ABC. Wynik podaj z dokładnością co do stopnia. (WST3.1)

7. Dany jest trójkąt sferyczny ABC. Długość boku AC jest równa długości boku BC. Kąt A jest równy 75o. Oblicz wartosć kąta B.
8. Trójkąt sferyczny BCD jest sprzężony z trójkątem pierwotnym ABC. Długość łuku CD wynosi 150o. Wartość kąta C dla trójkąta ABC wynosi 30o. Długość boku BC jest równa 15o. Podaj przybliżoną wartość długości łuku AB. (ZAD1.8)

9. Dany jest trójkąt sferyczny ABC. Kąt C trójkąta sferycznego jest równy 90o. Bok c leżący naprzeciw wierzchołka C ma miarę 100o, natomiast długość boku a leżącego naprzeciw wierzchołka A wynosi 60o. Oblicz wartość kąta A z dokładnością do stopnia. (ZAD1.9)

10. Dany jest prostokątny trójkąt sferyczny ABC. Bok a tego trójkąta jest równy 83o, a bok b 75o. Oblicz długość boku c.

11. Dany jest trójkąt sferyczny ABC. Oblicz wysokość tego trójkąta, jeżeli bok a jest równy 60o, a kąt C = 45o. Wynik podaj z dokładnością co do stopnia. (PTS1.7)

12. Dany jest trójkąt sferyczny ABC. Bok a = 76o24'40'', b = 58o18'36'' i kąt C = 118o30'28''. Oblicz wartość boku c.


Źródła wiedzy:
- N. Stiepanow - Trygonometria Sferyczna (1960)
- http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT6680Fa2013/Lively/Spherical%20Triangles/Solving_Spherical_Triangles.pdf
Dziękuję za uwagę

Następny artykuł
Poprzedni artykuł