Główny Partner ZSMGiG


Partner ZSMGiG


Partner sesji
„Tunele w Polsce — doświadczenia i perspektywy”

sisgeo

Organizatorzy

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH Kraków

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze

Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Polski Komitet Geotechniki

KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe

Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał

PATRONAT MEDIALNY

Wydawnictwo inżynieria                 Portal inżunieria.com                Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele.

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne          Portal Budownictwo Inżynieryjne          Wydawnictwo NBI Media

Kruszywa. Produkcja - Transport - Zastosowanie          Mosty          Inżynieria Górnicza

Trybuna Górnicza                  

Copyright © Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH 2015
Realizacja: Dorota Pawluś