Nowy numer PSJ „Płeć w badaniach nad niepełnosprawnością”

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy czytelnikom numer Przeglądu Socjologii Jakościowej, w którym znalazły się artykuły poświęcone badaniu niepełnosprawności z uwzględnieniem znaczenia płci osób z niepełnosprawnościami i jej wpływu na budowane tożsamości oraz praktyki seksualne i randkowanie .

W numerze pojawiły się też artykuły poruszajace kwestie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w kontekście funkcjonowania rodziny i rodziców oraz konieczności łączenia pracy zawodowej z opiekowaniem się dzieckiem, które wymaga rehabilitacji i dodatkowego wsparcia.

Cały numer do pobrania tutaj

CFP: Przegląd Socjologiczny

W imieniu Zarządu Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS chcielibyśmy zaprosić Państwa do  nadsyłania tekstów poświęconych zagadnieniu szeroko rozumianej izolacji osób z niepełnosprawnością, które opublikowane zostaną w Przeglądzie Socjologicznym.

Zapraszamy do formułowania śmiałych i dobrze osadzonych w najnowszych badaniach diagnoz, rekomendacji oraz nieszablonowych analiz ukazujących konsekwencje społecznej (nie)dostępności, wykluczenia, czy marginalizacji osób z niepełnosprawnościami dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna. W publikacji szczególnie chcemy zaakcentować wątki odnosząc się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z perspektywy ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wirusa Covid-19.

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 15 lutego 2021 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Przeglądu Socjologicznego, które znaleźć można na stronie czasopisma: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/information/ authors, a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze.  

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że każdy z artykułów powinien mieć około 40000 znaków ze spacjami (włączając w to abstrakty w języku polskim i angielskim, przypisy oraz bibliografię). Teksty powinny być przygotowane w języku angielskim (British English).

Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Będziemy wdzięczni za odpowiedź zwrotną dotyczącą decyzji, co do niniejszej propozycji wraz z podaniem tytułu i krótkiego abstraktu (w języku polskim) do 31 grudnia 2020 na adres sekcjasnpts@gmail.com.

 

CFP: Monografia pt. „Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnosciami”

Z przyjemności pragniemy zaproponować Państwu udział w kolejnej monografii, jaka ukaże się pod patronatem Sekcji Socjologii Niepełnosprawności. Książka powstanie w ramach serii monografii naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hasłem przewodnim monografii będzie „wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością”. W związku z tym zgłoszone do książki artykuły powinny koncentrować się m.in. na: sposobach wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnościami (telepraca, telemedycyna, edukacja online, e-usługi, e-zakupy, e-rozrywka, komunikacja online); edukacja online i kompetencje cyfrowe osób z niepełnosprawnościami; wirtualna aktywność obywatelska, społeczna i polityczna osób z niepełnosprawnościami; VR, AR, gry cyfrowe i ich potencjał dla osób z niepełnosprawnościami. Przy czym jesteśmy otwarci na nowe pomysły i interesujące tematy dotyczące złożoności i dynamiki zachodzących procesów wirtualizacji życia społecznego i ich wpływu na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami także z uwzględnieniem ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wywołaną przez wirusa Covid-19.

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 15 lutego 2021 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami dla Autorów , a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że każdy rozdziałów powinien mieć w granicach 20 stron maszynopisu (włączając w to abstrakty w języku polskim i angielskim, przypisy oraz bibliografię).

Będziemy wdzięczni za odpowiedź zwrotną dotyczącą decyzji, co do niniejszej propozycji wraz z podaniem tytułu i krótkiego abstraktu (w języku polskim) do końca grudnia 2020 na adres sekcjasnpts@gmail.com

Przewidywany termin publikacji to czwarty kwartał 2021 roku.  

Ogólnopolska Konferencja Wirtualizacja codzienności osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii

4 grudnia 2020 roku Sekcja PTS Socjologii Niepełnosprawności oraz Wydział Humanistyczny AGH zapraszają do Krakowa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem „Wirtualizacja codzienności osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 2 listopad 2020

Powiadomienie o przyjęciu abstraktu: 16 listopad 2020

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o rejestrowanie się za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie konferencji: https://forms.gle/Tn6HuCsdAnMuk5D8A

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zmiana terminu konferencji TechSpo’20

Zmiana terminu konferencji !!! 

Konferencja odbedzie się w pierwszym półroczu 2021 roku!

Technologie asystujące, potencjał włączający nowych rozwiązań technologicznych, cyfrowe wykluczenie i wiele innych kwestii, które ukazują znaczenie nowoczenych technologii dla osób z niepełnosprawnościami. Tematyka ta stanowi przedmiot zainteresowania i refleksji badaczy, którzy zgłębiają kwestie nowych możliwości i barier jakie dają rozwiazania technologiczne w obszarze niepełnosprawności. Okazją do podzielenia się swoimi teoretycznymi rozważaniami i wynikami badań empirycznych będzie konferencja organizowana przez AGH, w którą włączyłą się Sekcja Socjologii Niepełnosprawności.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji swoich wystapień zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących sie projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Więcej informacji na stronie konferencji  

Zapraszamy na naszą stronę na FB

Zachęcamy do przeglądania strony Sekcji na Facebooku, gdzie umieszczamy wile ciekawych informacji na tematy związane z prowadzonymi badaniami nad niepełnosprawnością. Umieszczamy linki do publikacji oraz udostępniamy informacje o grantach i CFP,.

Znajdż nas na Facebooku

Zmiana terminu Mid-Term Conference of the Research Network of Sociology of Health & Illness ESA

Mid-Term Conference of the Research Network of Sociology of Health & Illness European Sociological Association (RN16ESA), pod tytułem: Health and health care in Europe: between inequalities and new opportunities, która  nie odbędzie się w Krakowie w dniach 17-19 czerwca 2020. Czekamy na nowy termin, ale jednocześnie chcemy poinformować, że wramach sesji tematycznych znalazała się również organizowana przez naszą Sekcję Disability in the medical and social perspective.

Dziękujemy za zgłoszenia!

Więcej informacji na stronie: 

https://rn16midterm.confer.uj.edu.pl/en_GB/start