Joanna Grabska-Chrząstowska oficjalna strona domowa

     Joanna Grabska-Chrząstowska
          oficjalna strona domowa

wybierz styl i język strony:
select page style and language:

flag_rectoficjalna
po polsku

flag_blurdnieoficjalna
po polsku

flag_englofficial
english

 

welcome logo_kbib_kolor.pngKBiIB

asior

Joanna Grabska-Chrząstowska

dr inż. urodzona w 1959 r. w Brzesku. Dyplom z Informatyki w 1987r w AGH na Wydziale EAiE, doktorat w dyscyplinie Automatyka w 1994r. Zatrudniona w Katedrze Automatyki AGH od 1987-1988 na stanowisku asystenta stażysty, na WSP w latach 1988-89 na stanowisku asystenta, w latach 1989-93 studia doktoranckie w AGH, w latach 1993-94 asystent w AGH, od 1994 do chwili obecnej zatrudniona na stanowisku adiunkta.

Główne zainteresowania naukowe: sieci neuronowe, elektroniczna aparatura medyczna, neurofizjologia.

icon_pub

publikacje

icon_hobb

prywatnie

icon_stud

strefa studencka

icon_lnk

ciekawe witryny

logo_agh

Adres służbowy:
Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30

 

email Katedry: kbib@agh.edu.pl

 

paw. C3, pok. 106
tel. (12) 617-38-55, e_mail: asior@agh.edu.pl

 

Mail: Dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, POLSKA
email: asior@agh.edu.pl;

Ostatnia aktualizacja: