Piotr Augustyniak oficjalna strona domowa

wybierz styl i język strony:
select page style and language:
flag_rect oficjalna
po polsku
flag_blurd nieoficjalna
po polsku
flag_engl official
english

welcome

my_facePiotr Augustyniak prof. dr hab. inż. urodzony w 1965 r. w Krakowie. Dyplom AGH na Wydziale EAiE w 1989 r, doktorat tamże w 1995 r. (z wyróżnieniem), habilitacja w dyscyplinie automatyka 2004. Zatrudniony w Katedrze Automatyki AGH od 1989 r. do 1995 r na stanowisku asystenta, od 1995 r. do 2006 r. - na stanowisku adiunkta, od 2007 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2016 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2018 roku jest kierownikiem Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Główne zainteresowania naukowe: elektroniczna aparatura medyczna i cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych. Autor czterech zastosowanych klinicznie systemów wspomagających diagnostykę medyczną w zakresie elektrokardiografii, elektroencefalografii i elektronystagmografii.


icon_pub
icon_hobb
icon_stud
icon_lnk
logo_agh
logo_kbib
logo_asp
icon_stat
icon_stat


Adres służbowy:
Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej AGH paw. C3, pok. 204
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
tel. (12) 617-47-12, sekr. (12) 617-45-86
e_mail: august@agh.edu.pl


Mail: Prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, POLSKA
email: august@agh.edu.pl;

Ostatnia aktualizacja: