STOPNIE NAUKOWE
PUBLIKACJE
PEŁNIONE FUNKCJE
ORGANIZACJE ZAWODOWE
NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
ADRES
Andrzej CIA¦

dr hab. inż.
profesor nadzwyczajny AGH,


Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

Professor, University of Science and Technology,
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
Department of Physical Metallurgy & Powder Metallurgy

Stopnie naukowe: Magister inżynier w zakresie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 1973 r.
Master of Science (Eng) in Physical Metallurgy and Heat Treatment, AGH - University of Science and Technology, Krakow, Poland, 1973.
Degrees: Doktor nauk technicznych w zakresie Metaloznawstwa i Fizyki Metali,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 1982 r.
Doctor of Philosophy in Physical Metallurgy and Physics of Metals, AGH - University of Science and Technology, Krakow, Poland, 1982.
  Doktor habilitowany w zakresie Inżynierii Materiałowej - Spieki Metaliczne i Kompozyty, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2004 r. Doctor of Science in Materials Engineering & Sintered Materials and Composites, AGH - University of Science and Technology, Krakow, Poland, 2004.

Publikacje:
Współautor 5 podręczników i 1 skryptu oraz autor rozprawy monograficznej:


Publications:
Co-author of 5 textbooks and author of 1 monograph:
  1. "Hutnictwo i Odlewnictwo". Praca zbiorowa pod redakcj± prof. F. Byrtusa. Współautorstwo. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1988. Podręcznik
  2. A.Cia¶, T.Pieczonka - "Własno¶ci proszków metali i ich badania". Wyd. AGH, Kraków 1989. Skrypt uczelniany AGH nr 1151
  3. "Technologia procesów metalurgicznych " Praca zbiorowa pod redakcj± B.Jasińskiej. Współautorstwo. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W-wa 1992. Podręcznik
  4. A.Cia¶, H.Frydrych, T.Pieczonka - "Zarys metalurgii proszków" Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W-wa 1992. Podręcznik
  5. A. Cia¶: Development and properties of Fe-Mn-(Mo)-Cr-C sintered structural Steels, ed. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004. Monografia
  6. „Inżynieria metali i ich stopów”. Praca zbiorowa pod redakcje St. J. Skrzypka i K. Przybyłowicza. Wyd. AGH, Kraków 2012
137 artykułów w monografiach, czasopismach i materiałach konferencyjnych
137 articles in monographs, journals and conference proceedings

  POWRÓT  

Pełnione funkcje:

Komisja d.s. Kształcenia spraw Studenckich Senatu AGH – przewodniczący

The AGH-UST Senate Committee for Studies – chairman


Komisja d.s. Międzynarodowych Senatu AGH – członek
The AGH-UST Senate Committee for International Issues - member


Rada Miasteczka Studenckiego AGH - członek
Board of the AGH-UST  Student Town In Cracow - member


Rada Fundacji Studentów i Pracowników  AGH “Academica” -  członek
Board of the “Academica” Foundation of AGH UST Students and Employees - member

Członek Rady Programowej Centrum e-Learningu AGH
Board of the AGH-UST e-Learning Center - member

  POWRÓT  

Międzynarodowe projekty badawcze:
International research projects:
1984-1985 Department of Physics University of Warwick (UK): "Densification during Sintering of an Alumina - based Ceramic in the Absence of a Liquid Phase; Sintering Kinetics and the Evolution of Microstructure." Research Project No Dp/Pol/82/010/31-33, 1984. UN Grant - United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).
1993-1996 CIPA-CT92-3023 (DG 12 HSMU) - "PVD and CVD coated PM cutting tool materials", partnerzy: UOB, LUT (U.K.), WTCM (Belgium), VUPM (Czech Republic), IOS (Poland), EU grant, 295, 135 ECU
1995-1998 CIPA-CT92-4014 - "High technology surface treatments for enhanced cutting properties and wear resistance of PM materials", partnerzy: UOB, LUT (U.K.), ARMINES (France), VUPM (Czech Republic), IOS (Poland), UOM (Hungary), EU grant, 67,000 ECU
1998-2001 CIPA-CT94-0108 - COPERNICUS 'Tough, fatigue and wear resistant sintered gear wheels', partnerzy: UOB (U.K.), ECL (France), IMS (Bulgaria), ZMT (Poland), UOM (Hungary), EU grant, 320,000 ECU
2002-2006 FP5RTD: "Innovative Combined Material, Production and Fatigue Design Concepts for Economic High-Performance Structural Powder Metallurgy Components- HIGHPER-PM". Contract Reference G5RD-CT-2001-00531. EU F6 research project (subcontract)

  POWRÓT  

Przynależno¶ć do organizacji zawodowych:

Członek Sekcji Metalurgii Proszków, Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk
Członek International Advisory Board. Powder Metallurgy Progress-Journal of Science and Technology of Particle Materials (ISSN 1335-8987). Ed. Institute of Materials Research SAS, 53 Kosice, Watsonova 47, Slovakia.


Professional Society Membership:

Member of Powder Metallurgy Chapter - Polish Academy of Sciences
Member of International Advisory Board. Powder Metallurgy Progress-Journal of Science and Technology of Particle Materials (ISSN 1335-8987). Ed. Institute of Materials Research SAS, 53 Kosice, Watsonova 47, Slovakia.

  POWRÓT  
Nagrody
i wyróżnienia:
8 nagród Rektora AGH za osi±gnięcia naukowe 8 Rector's Award for Scientific Achievements
Honours
and Awards:
Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za monografię Development and properties of Fe-Mn-(Mo)-Cr-C sintered structural Steels - 2006 Award of Minister of Science & Higher Education, for monograph Development and properties of Fe-Mn-(Mo)-Cr-C sintered structural Steels - 2006

  POWRÓT  
Zainteresowania badawcze: Metalurgia proszków
Fizyka i chemia spiekania
Powder Metallurgy
Physics and chemistry of sintering
Research interests:

Spajanie
materiałów zaawansowanych

Joining of advanced materials

Inne zainteresowania:
Historia, rower, narty


(Other Interests):
History, cycling, skiing

Adres:
Akademia Górniczo-Hutnicza im St. Staszica
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
Tel.: +48 12 6173027;
Fax: +48 12 6372759

E-mail: cias@uci.agh.edu.pl

Address:
AGH - University of Science and Technology
Mickiewicz Avenue 30, 30-059 Krakow
Phone: +48 12 6173027;
Fax: +48 12 6372759
E-mail: cias@uci.agh.edu.pl