agh

Zespół Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska; Geoinformation, Photogrammetry and Remote Sensing of Environment Working Group - GPRSE WG

 1. prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska - fotogrametria, Geograficzne Systemy Informacji (GIS), teledetekcja - galia@ah.edu.pl
 2. prof. dr hab. inż. Krystian Pyka - fotogrametria, teledetekcja - krisfoto@uci.agh.edu.pl
 3. dr hab. inż. Sławomir Mikrut - fotogrametria, Geograficzne Systemy Informacji (GIS) - smikrut@agh.edu.pl
 4. dr hab. inż. Urszula Marmol - fotogrametria, geoinformatyka - entice@agh.edu.pl
 5. dr inż. Wojciech Drzewiecki - Geograficzne Systemy Informacji (GIS), teledetekcja, geoinformatyka - drzewiec@agh.edu.pl
 6. dr inż. Tomasz Pirowski - Geograficzne Systemy Informacji (GIS), teledetekcja - pirowski@agh.edu.pl
 7. dr inż. Antoni Rzonca - fotogrametria - arz@agh.edu.pl
 8. dr inż. Natalia Borowiec - fotogrametria, skaning laserowy, GIS - nboro@agh.edu.pl
 9. dr inż. Ewa Głowienka - fotogrametria, teledetekcja, GIS - eglo@agh.edu.pl
 10. dr inż. Mariusz Twardowski - geoinformatyka, fotogrametria, teledetekcja, misiekt@agh.edu.pl
 11. dr inż. Aleksandra Wagner - ekologia, ekologia populacyjna - awagner@agh.edu.pl
 12. dr inż. Robert Mazur - biologia środowiska - mazur@agh.edu.pl
 13. mgr inż. Adrian Moskal - geoinformacja, fotogrametria i teledetekcja - admoskalagh@gmail.com
 14. mgr inż. Anna Żądło - geoinformacja, fotogrametria i teledetekcja - annazadlo888@gmail.com
 15. mgr inż. Karolina Pargieła - geoinformacja, fotogrametria i teledetekcja - pargielakarolina@gmail.com

Obszary badawcze:

 1. Badanie metod przetwarzania danych obrazowych i nieobrazowych, ze wszystkich pułapów i wszystkich zakresów spektralnych (w tym hiperspektralnych, termalnych i radarowych), na potrzeby badania i monitorowania środowiska, przykładowo: korekcja wstępna obrazów (usuwanie zakłócającego wpływu atmosfery, ukształtowania terenu), metody automatycznej ekstrakcji treści obrazów, w tym metody klasyfikacji obrazów z zastosowaniem uczenia maszynowego; przetwarzanie obrazów teledetekcyjne w celu tworzenia map pokrycia/użytkowania terenu (LULC – Land Use Land Cover) i analiz zmian LULC, monitoringu upraw na potrzeby systemu dopłat bezpośrednich do rolnictwa, określania powierzchni nieprzepuszczalnych, monitoringu zbiorników wodnych, określania wilgotności gruntów, analizy stateczności skarp w kopalniach odkrywkowych, monitoringu postępów rekultywacji obszarów pogórniczych.

 2. Wykorzystanie narzędzi GIS (Geographical Information System) do wspomagania decyzji; przykładowo: testowania algorytmów analiz wielokryterialnych, analizy ryzyka, modelowania erozji, integracji danych na potrzeby analiz gęstości zaludnienia, modelowanie obiektów i zjawisk na powierzchni ziemi; analiza jakości danych GIS i wiarygodność modelowania w GIS

Kompetencje twarde:

 1. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych: tachimetria, niwelacja, GPS RTN
 2. Wykonywanie nalotów z niskiego pułapu z wykorzystaniem kamer optycznych wielospektralnych, hiperspektralnych, termalnych
 3. Walidacja urządzeń GPS i ortoobrazów na potrzeby kontroli w systemie dopłat do rolnictwa IACS, certyfikacja UE JRC
 4. Naziemne pomiary spektrometryczne (mamy spektrometr pracujący w TIR, spektrometr VNIR, SWIR pożyczamy)
 5. Skaning laserowy, pozyskiwanie i przetwarzanie danych
 6. Wykonywanie ortofotomap i NMT ze wszystkich pułapów, ze zdjęć i skaningu laserowego
 7. Automatyzacja procesów pomiarowych na obrazach (np. kawędziowanie, matching)
 8. Analiza jakości danych przestrzennych, analiza ryzyka podejmowania decyzji w oparciu a analizy przestrzenne
 9. Klasyfikacja obrazów w tym z wykorzystaniem uczenia maszynowego
 10. Przetwarzania obrazów wielospektralnych (korekcje geometryczne, 11. radiometryczne, klasyfikacje)
 11. Przetwarzanie obrazów hiperspektralnych
 12. Znajomość oprogramowania komercyjnego: ArcGIS (rozszerzenia: Spatial, Network, GityEngine....), Geomedia, Idrisi, ENVI, PCI Geomatics, Agisoft, Socketset, Mirostation
 13. Znajomość oprogramowania open-source: QGIS, SAGA, SNAP, ILWIS...
 14. Bazy danych: Postgres, PostGIS
 15. Programowanie, tworzenie skryptów: C++, HTML, Python, R, Matlab, Octave...
 16. Programowanie aplikacji GIS, tele, np.. ArcGIS, QGIS