Zaawansowane zastosowania GIS

Wstęp

Syllabus AGH


Wykład 1

Zagadnienie niepewności w GIS

Literatura w kontekście niepewności NMT:-bh


Oprogramowanie

SAGA - wiki org

Oprogramowanie SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses) jest wolnym i otwartym oprogramowaniem licencjonowanym na warunkach General Public License (GNU) służącym systemom informacji przestrzennej. Początkowo (od 2001) program SAGA GIS rozwijany był przez zespół pracowników Zakładu Geografii Fizycznej, Uniwersytetu w Getyndze (Niemcy) a potem zespół przeniósł się na Uniwersytet w Hamburgu (2007). Obecnie oprogramowanie jest rozwijane przez międzynarodową społeczność specjalistów i programistów. SAGA GIS na systemach operacyjnych Windows, Linux i FreeBSD i może być używany jako rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania QGIS w zakresie analiz rastrowych (podstawowym modelem danych SAGA jest model rastrowy).

Dane

GEOPORTAL PL - przegląd serwisów

Dane - dane bezpłatne

Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 (tekst jednolity), nie pobiera się opłat za udostępnianie zbiorów danych:

 1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG

 2. państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG

 3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO

 4. dotyczących numerycznego modelu terenu:

  danych pomiarowych numerycznego modelu terenu - NMT numerycznego modelu pokrycia terenu - NMPT

 5. ortofotomapy

 6. dotyczących podstawowej osnowy geodezyjnej:

  osnowy poziomej osnowy wysokościowej

 7. zawartych w bazie danych obiektów topograficznych - BDOT10k

 8. siatki skorowidzowe do map topograficznych i niestandardowych opracowań topograficznych

 9. siatki podziału arkuszowego układu PL-1992 w skalach 1:1250, 1:12500 i 1:5000

Analiza niepewności

QGIS Modeler

QGIS Quick Tip - Building a Processing Model

QGIS 2.18 Modelbuilder in processing

QGIS Processing Toolbox Raster Calculator & Graphical Modeler

Błąd NMT a niepewność strefy zalewowej

QGIS Modeler

NMT SRTM do pobrania

UWAGA:

bh

Wynik analizy

kolor czerwony - metoda twarda, H <205 m, P=50%

kolor granatowy - metoda miękką H<205 m, P=90%

kolor cyjan - metoda miękka H<205 m, P=100%

bh

Pytanie, w jaki sposób można wykonać analizę metoda analityczną (wykorzystując rozkład skumulowany)?

Jak błąd NMT wpływa na wiarygodność analizy GIS?

Niepewność nachyleń - metoda monte carlo

Uwaga: sprawdzić w jakich jednostkach są obliczane nachylenia w modelerze

bh

Mapa różnicowa = nachylenia - nachylenia_random

bh

Histogram mapy różnicowej (odchylenie standardowe jako estymator wiarygodności nachyleń)

bh

Raster info - SD - uwaga na "ogony"

bh

Analiza po clip

bh

bh

bh

W jaki sposób algorytm/oprogramowanie wpływa na wynik analizy?

np. QGIS

bh


Zagadnienie niepewności w GIS - rozkład Gaussa

Zagadnienie niepewności w GIS - podejście metrologiczne i rozkład Laplace'a

Błąd systematyczny/przypadkowy a RMS

MiscLiteratura

Ryzyko procesów decyzyjnych w aspekcie dokładności baz danych GIS

Zastosowanie rozkładu Laplace’a do określania niepewności danych przestrzennych na przykładzie NMT i systemu IACS

Analiza dokładności NMT ISOK 2019 Gr1 Gr2