Laboratoria

Opracowanie danych Sentinel–1

Wprowadzenie do danych radarowych. Przetwarzanie obrazów S-1 w Sentinel Toolbox (ESA): obliczenie współczynnika rozpraszania wstecznego sigma 0 (calibration, terrain correction, specle filter). Analizy tematyczne.

Misja Sentinel ESA

sukcesywnie od 2014 roku - dane bezpłatne

Sentinel-1

bh

bh

bh

bh

Pobieranie danych - Copernicus Open Access Hub

Uwaga duży plik!!

S1B_IW_GRDH_1SDV_20201108T163430_20201108T163455_024176_02DF56_B5AA.zip

Praca w SNAP

  1. Raster - Subset
  2. Radar - Radiometric - Calibrate; sigma0 - tzw. współczynnik wstecznego rozpraszania (rozpraszanie wsteczne w strone anteny)
  3. Radar - Geometric - Range-Doppler-Terrain-Correction
  4. Radar - Specle Effect - Single Product Specle Filter
  5. Zapisanie obrazu sigma w jednostkach dB
  6. Klasyfikacja obrazu

w przypadku subset: S1_KRK


Sprawozdanie PDF!

NazwiskoImieGINS1.pdf

NAZWA PLIKU BEZ POLSKICH LITER SPACJI ITP.


Sentinel-1 radar

SAR BasicsTutorial - pdf zupełne podstawy

Synthetic Aperture Radar Land ApplicationsLand ApplicationsTutorialTutorialPart I Background and TheoryPart I Background and Theory kompletne informacje

Obliczanie wsþólczynnika wstecznego rozpraszania sigma - tylko korekcja

SAR-based landcover classification with Sentinel-1 GRD products - tutorial na temat klasyfikacji Sentinel-1

Mleczko M., Mróz M., Sawicki P., 2012 Podstawy teoretyczne i przegląd metod oraz algorytmów korekcji radiometryczno-topograficznej radarowych obrazów satelitarnych


Sentinel-1 SNAP Tutorials - strona ESA z tutorialami

YouTube

s1tbx-intro

s1tbx-stripmap-insar

s1tbx-graph-building