Publikacje

Monografie

 1. Hejmanowska B., 2005 – „Wpływ jakości danych na ryzyko procesów decyzyjnych wspieranych analizami GIS”, ISSN 0867-6631, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków - wersja rozszerzona
 2. Dworak T.Z., Hejmanowska B., Pyka K. 2007 – „Problemy teledetekcyjnego monitoringu środowiska”, Tom I – AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, ISBN 978-83-7464-088-6
 3. Dworak T. Z., Hejmanowska B., Pyka K. 2011 - “Problemy teledetekcyjnego monitoringu środowiska. T. 2, Teledetekcja wód i powierzchni ziemi,” Wydawnictwa AGH, 2011, ISBN 978-83-7464-335-1
 4. Kramarczyk P., Hejmanowska B., Dąbrowski J., 2012 – „Walidacja odbiorników GNSS dla potrzeb kontroli wielkości powierzchni działek rolnych w systemie dopłat bezpośrednich dla rolnictwa IACS: wytyczne, aplikacja, problemy” - Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, ISBN 978-83-88139-52-9
 5. Zhu Q., Chen J., Ma D., Hejmanowska B., 2012 - “Land suitability evaluation and shelters planning for cities and towns disaster prevention”, China Science and Technology Press, 159 pp, ISBN: 978-7-5046-6028-2 (in Chinese)
 6. Hejmanowska B., 2013 - “Zastosowanie rozkładu Laplace’a do określania niepewności danych przestrzennych na przykładzie NMT i systemu IACS”, Wydawnictwa AGH, Kraków, ISBN 978-83-7464-649-9
 7. Borkowski A., Głowienka E., Hejmanowska B., Kwaitkowska-Malina J., Kwolek M., Michałowska K., Mikrut S., Pękala A., Pirowski T., Zabrzeska-Gąsiorek B. 2015 - “GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska “ , Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 160, ISBN: 978-83-60507-27-8

Edycja monografii

Taşdemir K., Loudjani P., Angileri V., Hejmanowska B, Lucku C., Milenov P., Wirnhardt C., Pizziol P., 2010 – JRC Monograph, Geomatics in support of the Common Agricultural Policy, Proceedings of the 16th GeoCAP Annual Conference, 2010, Centro Congressi Giovanni XXIII, Bergamo 24th-26th November 2010

Podręczniki

 1. Kursy PHARE: Land Information System PL.9206-02004/II – autorstwo 2 części i współautorstwo 1 części podręcznika do kursu, Kraków, Sieradz, 1997-1998
 2. Hejmanowska B. 2014 "Remote sensing and photointerpretation" - founded by: Projekt, "Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.", 1.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 na podstawie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00

Publikacje w językach obcych

 1. Mularz S., Hejmanowska B., 1987 „ Laboratory tests of specially prepared soil samples using AGA Thermovision System”, 5th Conference on Thermogrammetry and Thermal Engineering Budapest, Hungary, 8-10 June, 1987,
 2. Hejmanowska B.,1989 „Attempt for modeling of soil thermal inertia „ 6th Conference on Thermogrammetry and Thermal Engineering, Budapest, Hungary, 31 May - 2 June 1987,
 3. Mularz S.C., Hejmanowska B., 1990 “Digital processing of remotely sensed data for thermal inertia mapping” - in International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, International Symp. Com. III of ISPRS, „Progress in data analysis”, Wuhan, China, May 20-24.
 4. Mularz S., Hejmanowska B., 1991 „ Using thermal inertia distribution for land-cover classification” - 7th Conference on Thermogrammetry and Thermal Engineering, Budapest, Hungary, 1991,
 5. Hejmanowska B., 1992 “Topographic correction of the remote sensing data”. XVII Congress, ISPRS Washington, Commision II, 43-51.
 6. Hejmanowska B., 1995 „Beseitigung des topographisches Effektes - praktisches Ergebnisse”, Vortrage 15. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF Hannover, Deutschland, 4-6 October 1995,
 7. Hejmanowska B., Mularz S., 1996 „Thermal inertia modelling for soil moisture assessment based on remotely sensed data” Int. Archives of Photogrammetry and Remote sensing XVII ISPRS Congress , Vienna, Austria,
 8. Hejmanowska B., 1998, “ Removal of topographical effect from remote sensing data for thermal inertia modeling” WG IV/1, ISPRS Commission IV Symposium: “GIS – Between Vision and Application”, September 7-10, 1998, Stuttgart, Germany.
 9. Hejmanowska B. Mularz S. , 2000, - „Integration of multispectral ERS.2 SAR and Landsat TM data for soil moisture assessment” - Int. Archives of Photogrammetry and Remote sensing XVIII ISPRS Congress , Amsterdam, Holland,
 10. Florek-Paszkowski R., Hejmanowska B., Pyka K. , 2000, - „Accessibility of the Digital Atlas of Krakow Province, Poland as a GIS data through intranet and internet” - Int. Archives of Photogrammetry and Remote sensing XVIII ISPRS Congress , Amsterdam, Holland,
 11. Hejmanowska B. , 2003 – „Data inaccuracy in Geographical Information System - propagation of DTM and ortophotomap errors in the spatial analysis”, Geodesy 40: “Godesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment”, wydawnictwa PAN, Kraków 2003
 12. Hejmanowska B. , 2003 – „An example of multi/hyperspectral data processing on the basis of the test site in sulphur mining area – Jeziorko/Machów”, Geodesy 40: “Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment”, wydawnictwa PAN, Kraków 2003,
 13. Hejmanowska B., Głowienka E. – 2003 „Application of GIS (Geographical Information System ) in wide-spread publishing of enviromental database for increasing consciousness of citizen”, Archiviare Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale, Cagliari , Włochy 2003,
 14. Hejmanowska B. 2003, - „Application of remote sensing imagery for environmental changes”, 4 Geokinematischer Tag 15-16 Mai 2003 Freiberg, Velag Gluckauf, Essen,
 15. Hejmanowska B., Głowienka E. 2004 - "Hyperspectral remote sensing - a new tool in soil degradation monitoring ", Interdisciplinary International Journal Agribusiness landscape and environment management, Udine, Włochy, 2003,
 16. Hejmanowska B. 2006: Applying of remote sensing, GIS and Internet technology to green initiative promotion, Convengo Internazionale: Auttualita Della Politica Agricola Comunitaria: L’importanza Della Variabile Ambientale Per La Competitivita Delle Imprese Verdi. Benevento 2006;
 17. Hejmanowska B., Woźniak W. 2009 - Influence of the number of measured parcel boundary points on the accuracy of land parcel area calculation — Analiza wpływu liczby mierzonych punktów granicznych działki na dokładność określania jej pola powierzchni, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 20 s. 123–133, ISBN 978-83-61-576-10-5, liczba punktów: 6
 18. Hejmanowska B., Głowienka E. 2006: Hyperspectral data for detection of soil contamination by sulphur, 7. Geokinematischer Tag, Heft 2006-1, Freiberg 2006;
 19. Hejmanowska B., Drzewiecki W., Wróbel A. 2008 - ISO5725-2 standard application to verification of orthophoto-based impervious surface area and imperviousness factor determination. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2008 vol.37,
 20. Warchoł A., Hejmanowska B. 2011 - Example of the assessment of data integration accuracy on the base of airbone and terrestrial laser scanning, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214. 1 vol. 22 s. 201–213,
 21. Hejmanowska B. Kay S. 2011, A new approach to DTM error estimation basing on Laplacian probability distribution function, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214. 1 vol. 22 s. 201–213,
 22. Hejmanowska B., Loudjani P., Luckau C., Ganisheva K., 2012 “Maussane study on GNSS measurements: preliminary results”, 17th Conference GEOCAP – Tallinn 23-24-25 November 2011 ‘Geomatics in support of the CAP: towards a sound management of rural land areas’, ISBN 978-92-79-26644-7
 23. Zhu Q. , Hejmanowska B., 2013 - “Analysis of GIS - based spatial variability and risk assessment”, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2013, 5(9):372-380
 24. Hejmanowska B., Kamiński W., Przyborski M., Pyka K., Pyrchla J., 2015 - “Modern remote sensing and the challenges facing education systems in terms of its teaching“, Edulearn Proceedings
 25. Michalowska, K., Glowienka, E., Hejmanowska, B. 2016 -”Temporal Satellite Images in The Process of Automatic Efficient Detection of Changes of the Baltic Sea Coastal Zone”. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015 : 5–9 September 2016, Prague, Czech Republic
 26. Glowienka,E., Michalowska, K., Pekala, A., Hejmanowska, B., 2016 - “Application of GIS and Remote Sensing Techniques in Multi-temporal Analyses of Soil Properties in the Foreland of the Carpathians.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS, 2015 : 5–9 September 2016, Prague, Czech Republic
 27. Hejmanowska B. Głowienka E., Florek-Paszkowski, 2016, On-line GIS analysis and image processing for geoportal Kielce/Poland development, int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B2, 197-200, 2016
 28. Hejmanowska B., Głowienka E., Michałowska K., 2016, -”Free Satellite Imagery for Monitoring Reclaimed Sulphur Mining Region Tarnobrzeg”, Poland, Geodetic Congress (Geomatics), Baltic, Publisher: IEEE, DOI: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.32
 29. GłowienkaE., Michałowska K., Opaliński P., Hejmanowska B., Mikrut S., Kramarczyk P., 2017 - “Use of LIDAR data in the 3D/4D analyses of the Krakow fortress objects” / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2017 vol. 245 art. no. 042080, doi:10.1088/1757-899X/245/4/042080
 30. Michałowska K., Głowienka E., Hejmanowska B., 2017- "Remote Sensing Methods in the Study of the Impact of Long-Term Process of Sulphur Mining on Environmental Changes of the Carpathian Foreland," 2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), Gdansk, 2017, pp. 292-296. doi: 10.1109/BGC.Geomatics.2017.80
 31. Głowienka E., Hejmanowska B., Mikrut S., Kramarczyk P., Struś A., Michałowska K., Opaliński P., 2017, "4D Reconstruction and Visualisation of Krakow Fortress," 2017, Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), Gdansk, 2017, pp. 1-5, IEEE, DOI: 10.1109/BGC.Geomatics.2017
 32. de Kok R., Wężyk P., Hejmanowska B., J. Książek J., 2018 - “Distance to neighbour calculations among OBIA primitives as an innovation to urban mapping techniques” International Journal of Image and Data Fusion ; ISSN 1947-9832. — 2018 vol. 9 iss. 1, pp 21–42
 33. Hejmanowska B., Mikrut S., Struś A., Głowienka E., Michałowska K., - 2018 - “4D models in World Wide Web”, 2018 Baltic Geodetic Congress : 21–23 June 2018, Olsztyn: IEEE, cop. 2018. — e-ISBN: 978-1-5386-4898-8.DOI:10.1109/BGC-Geomatics.2018.00007
 34. Hejmanowska B., Glowienka E., Michalowska K., Mikrut S., Kramarczyk P., Opalinski P., Twardowski M., Guidi G., Gonizzi Barsanti S., Micoli L., Shafqat Malik U., Gonzalez-Aguilera D., Sanchez-Aparicio L.J., Rodríguez-Gonzálveza P.R., Muñoz-Nieto A.L., , Mills J., Peppa M.V., 2019 - “The Comparison of the Web GIS Applications Relevant for 4D Models Sharing” - IOP Earth and Environmental Sciences

Publikacje w języku polskim

 1. Mularz S., Hejmanowska B., 1987 „Termowizyjne badania dwuskładnikowych prób gruntowych” VII Krajowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji: „Fotogrametria i teledetekcja na terenach górniczych”, 24-26.06.1987, Zeszyty AGH, Geodezja 94, Kraków,
 2. Mularz S., Hejmanowska B., 1989 „Wykorzystanie promieniowania termowizyjnego w badaniach gruntów” – materiały konferencyjne: „ Techniki obrazujące w filmie naukowym”, 9.09.1989, Katowice,
 3. Mularz S., Hejmanowska B., 1990, „Numeryczne modelowanie inercji termalnej dla teledetekcyjnego określania wilgotności gruntów”, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, RPBR nr 21,
 4. Hejmanowska B., 1991 „Numeryczne modelowanie inercji tergruntów”, Geodezja i Kartografia Vol. XL, Nr 2, pp. 215-231,
 5. Hejmanowska B. 1994 “ Korekcja efektu topografii na obrazach satelitarnych” – Krajowe Sympozjum: „Systemy Informacji Geograficznej, Analityczna i Cyfrowa Fotogrametria”,– Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Nr 1, 1994, Kraków,
 6. Hejmanowska B., Borowiec M., 1994 „Klasyfikacja nadzorowana – próba usunięcia efektu topografii – przykłady i uwagi praktyczne, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Nr 2, 1994, Kraków,
 7. Hejmanowska B, Mularz S., Sroka R., Stencel M., 1996, „Pomiary temperatury kinetycznej z wykorzystaniem cyfrowego termometru matrycowego“ – XXVII Krajowa Konferencja Metrologiczna, Politechnika w Częstochowie,
 8. Hejmanowska B., Sikora G., 1999, - “Udostępnienie danych Komputerowego Atlasu Województwa Krakowskiego w intranecie”– Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Nr 9, 1999, Olsztyn-Mierki,
 9. Hejmanowska B., Drzewiecki W., Pirowski T., 1999, -“ Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Komputerowego Atlasu Województwa Krakowskiego” – Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Nr 1999, Olsztyn-Mierki,
 10. Hejmanowska B. , 2000, - „Polowy spektrometr pracujący w podczerwieni termalnej – wstępne wyniki pomiarów” – IV Konferencja: Termografia i termometria w podczerwieni termalnej, Lódź,
 11. Hejmanowska B. , 2000, - „Wpływ niedokładności Cyfrowego Modelu Terenu na błąd nachyleń i ekspozycji” - Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Nr 10, 2000, Kalwaria,
 12. Hejmanowska B. , 2002 - „Badania zmian emisyjności piasku kwarcowego w zależności od wielkości ziaren w zakresie: 2-14 micrometrów” – Geodezja, Kraków 2002,
 13. Hejmanowska B. , Winiarczyk A., Głowienka E., 2002 - „System Informacji Przestrzennej w Powiecie Stalowowolskim w aspekcie możliwości jego wykorzystania przez administrację zespoloną” - Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Nr 12 b, 2002, Warszawa,
 14. Hejmanowska B. , 2002 – „Hiperspektralne pomiary zanieczyszczenia gruntów siarką na obszarze tarnobrzeskiego załębia siarkowego (Machów/Jeziórko)” – V Konferencja Krajowa: termografia i termometria w podczerwieni, 14-16 listopada 2002, Ustroń,
 15. Hejmanowska B. 2003 – “Działki do kontroli – Dokładność określania na ortofotomapie powierzchni działki rolnej” -, Geodeta No 12.
 16. Hejmanowska B., Głowienka E. 2004 - "Wstępne wyniki pomiarów spektrometrycznych i klasyfikacji obrazów hiperspektralnych rekultywowanego obszaru Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego" Geoinformatica, Polonica, T.6,
 17. Hejmanowska B. 2006: Metodyka kalibracji pomiaru powierzchni działki rolnej na ortofotomapie, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik Geodezja, Kraków 2006,
 18. Hejmanowska B. 2006: Wpływ jakości danych na modelowanie stref zagrożenia powodziowego (Influence of data quality on flood zones modeling), Roczniki Geomatyki 2006, Tom IV, Zeszyt 1, str. 145 – 150,
 19. Hejmanowska B. 2006: Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem narzędzi GIS - ryzyko związane z dokładnością danych źródłowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006;
 20. Drzewiecki W., Głowienka E., Hejmanowska B., Dżugaj M., Trybuś T. 2006: Wpływ ilości fotopunktów i dokładności numerycznego modelu wysokościowego na dokładność wysokorozdzielczej ortofotomapy satelitarnej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006;
 21. Hejmanowska B., Drzewiecki W., Głowienka E., Mularz S., Zagajewski B., Sanecki J., 2006: Próba integracji satelitarnych obrazów hiperspektralnych z nieobrazowymi naziemnymi danymi spektrometrycznymi na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006;
 22. Mularz S., Drzewiecki W., Hejmanowska B., Pirowski T., 2006: Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do badania procesu akumulacji zanieczyszczeń w rejonie Zbiornika Dobczyckiego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006;
 23. Dobrowolski J., Jachimski J., Hejmanowska B., Wagner A., Boroń A., Drzewiecki W., Mikrut S., Śliwka M., Mazur R., Jakubiak M., Patuła B., 2006: Interdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy), Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006;
 24. Hejmanowska B. 2007, Analiza NMT w postaci GRID i TIN na przykładzie danych z OKI, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, ISBN 978-83-920594-9-2,
 25. Hejmanowska B. 2007, Porównanie wyników klasyfikacji obrazów satelitarnych HYPERION i ALI, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, ISBN 978-83-920594-9-2,
 26. Michałowska K., Hejmanowska B. 2008 - Możliwości wykorzystania wieloczasowych obrazów znormalizowanego indeksu wegetacji (NDVI) i archiwalnych ortofotomap do badania zmienności wybranych elementów środowiska, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 18b s. 397–407, ISBN 978-83-61576-08-2,
 27. Hejmanowska B., Grabowska J., 2008 - Porównanie możliwości aktualizacji bazy danych GIS z wykorzystaniem ortofotomap i odbiorników GPS typu: Mobile Mapper ,Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 18a s. 177–188, ISBN 978-83-61576-08-2,
 28. Hejmanowska B., Borowiec N., Badurska M. 2008 - Przetwarzanie lotniczych danych lidarowych dla potrzeb generowania NMT i NMPT, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 18a s. 151–162, ISBN 978-83-61576-08-2,
 29. Hejmanowska B. Drzewiecki W., Kulesza Ł. 2008 - Zagadnienie jakości numerycznych modeli terenu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 18a s. 163–175, ISBN 978-83-61576-08-2,
 30. Hejmanowska B. Hnat E., 2009, Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy Podegrodzie, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 20 s. 109–121, ISBN 978-83-61-576-10-5,
 31. Hejmanowska B., Kolecki J., Kramarczyk P., Słota M., 2012 - “Porównanie modeli 3D obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i skaningu laserowego" – Roczniki Geomatyki 2012, tom X, z. 7 (57), ISSN 2083-2214