Akademia fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji

Krótkie kursy idea

Semantic Web Web 3.0 W3C

What is a short course?

jak ludzie reklamują certyfikaty krótkich kursów


Univeristy of Twente ITC

ITC is the University of Twente’s Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation.

International Training Centre

Advanced Geoinformatics

10 tygodni, 14 ECTS, € 3.792

Spatial Decission Support Systems (online course)

4 miesiące, 5 ECTS, € 1.354


AGH University of Science nad Technology

Studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia - oferta AGH

Oferta kursów dokształcających i szkoleń

Available Short Courses na AGH w j. ang. nie liknowane ze strony kursów dokształcających i szkoleń

rys1

Przykładowy kurs - GEOVIA Surpac modelling software in mining course

rys2


Akademia fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji

KRÓTKIE KURSY - DYNAMICZNA KREACJA SZYTA NA MIARĘ POTRZEB link dostępny tutaj

Akademia fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji

Kursy zostały podzielone na dwie grupy modułów:

I grupa: Pozyskiwanie i przetwarzanie danych teledetekcyjnych

II grupa: Zastosowanie teledetekcji i geoinformacji

Grupy składają się z modułów, każdy po 32h (5 spotkań po 6h + 2h zaliczenie.)

Zajęcia w ramach kursów 1A i 1D będą mogły odbywać się w całości zdalnie.

W ramach kursów 1B, i 1C planowane są pomiary terenowe (rejestracje z wykorzystaniem dronów, wykonywanie zdjęć naziemnych i skaning laserowy), część zajęć w ramach tych kursów może odbywać się zdalnie.

Zasady:

linki do wybranych kursy poniżej całoś dostępna tutaj

I grupa: Pozyskiwanie i przetwarzanie danych teledetekcyjnych1B. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych za pomocą fotogrametrii niskopułapowej – kamery multispektralne, VNIR, hiperspektralne, termalne, skaning laserowy, magnetometr


1C. Integracja danych fotogrametrycznych i skaningowych w zastosowaniach inżynierskich


1D. Wykorzystanie języka Python w geoinformacji


1E. Zasady dokumentowania wyników pomiarów z bezzałogowych statków powietrznych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


II grupa Zastosowanie teledetekcji i GIS

Zalety:

The best courses I have ever seen ;-)


01.12.2021