Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów Sentinel - Python (Jupyter Notebook)

Prowadzący

Beata Hejmanowska, Piotr Kramarczyk

Materiały

Plan

Instalacja dystrybucji Pythona - Miniconda

Rejestracja konta w serwisie Copernicus Open Hub

Darmowe konto w serwisie umożliwia przeglądanie zasobów i pobieranie obrazów: - z poziomu przeglądarki internetowej - api

Notatniki jupyter notebook

  1. Pobieranie obrazów z serwera:

  2. Preprocessing

  3. Klasyfikacja

Case study

S2FCC0728

[rys1]

[rys1]

Cluster S2 stack; 1-conifer forest, 2-grass, 3-maturing/mature cereals, 4-maturing/mature cereals, 5-deciduous forest, 6-urban, 7-residual class, 8-industrial

[rys1]

Cluster S2 time series; 1-mix forest, 2-mature cereals, 3-industrial, 4-urban, 5-maturing cereals, green vegetation, 6-conifer forest, 7-mature cereals, green vegetation, 8-grass

[rys1]