KOMISJE DOKTORSKIE - DOCTORAL DISSERTATION COMMITTEES

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Temat pracy Promotor Uczelnia, Wydział Rok obrony
15. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Kamila Szostek ... dr hab. inż. Adam Piórkowski AGH, Wydział EAIiIB 2023-...-...
14. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Dominik Grochala Development of textile-integrated electrodes with measurement chain for telemedical electrodiagnostics dr hab. Eliasz Kańtoch AGH, Wydział EAIiIB 2023-07-10
13. Przewodniczący Komisji Doktorskiej mgr inż. Marek Wodziński Medical image registration methods focused on the problem of missing data dr hab. inż. Andrzej Skalski, prof. uczelni AGH, Wydział EAIiIB 2021-09-14
12. Członek Komisji Doktorskiej i Recenzent mgr inż. Paweł Tarnowski Metody rozpoznawania emocji na potrzeby informatyki afektywnej prof. dr hab. Remigiusz Rak Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny 2021-07-09
11. Członek Komisji Doktorskiej i Promotor mgr inż. Marcin Gadamer Semi-automatyczna kontekstowa analiza i korekta tekstów z wykorzystaniem specjalistycznych grafów lingwistycznych. dr hab. Adrian Horzyk AGH, Wydział EAIiIB 2020-01-28
10. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Elżbieta Pociask Ocena nowych metod leczenia chorób naczyń wieńcowych serca przy wykorzystaniu dostępnych modalności obrazowania. prof. dr hab. Piotr Augustyniak AGH, Wydział EAIiIB 2020-09-12
9. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Agnieszka Świerkosz Kodowanie informacji dodatkowych w strukturze cyfrowego elektrokardiogramu prof. dr hab. Piotr Augustyniak AGH, Wydział EAIiIB 2018
8. Członek Komisji Doktorskiej mgr Krystian Jobczyk Temporal Planning with Fuzzy Constraints and Preferences dr hab. Maroua Bouzid, prof. Univ. of Caen and prof. Antonii Ligęza AGH, Wydział EAIiIB 2017
7. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Krzysztof Skorupski Analiza wpływu wybranych parametrów układu światłowodowych struktur periodycznych na charakterystyki spektralne wytwarzanych siatek Bragga w oparciu o zdefiniowane wskaźniki jakościowe prof. dr hab. inż. Piotr Kisała AGH, Wydział EAIiIB 2017
6. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Magdalena Igras-Cybulska
Analysis of non-linguistic content of speech signals
prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko AGH, Wydział EAIiIB 2017
5. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Paweł Pławiak Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz AGH, Wydział EAIiIB 2016
4. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Justyna Włodarczyk Automatyczna segmentacja kości nadgarstka na obrazach 0,2-teslowego rezonansu magnetycznego prof. dr hab. inż. Zbisław Tabor AGH, Wydział EAIiIB 2016
3. Członek Komisji Doktorskiej - Recenzent mgr inż. Mirosława Długosz System wspomagania decyzji fizjoterapeutów w ocenie postawy ciała ludzkiego na podstawie analizy taśm anatomicznych prof. dr hab. inż. Ryszatd Tadeusiewicz AGH, Wydział EAIiIB 2016
2. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Mateusz Wójcik Hybrydowy system neuronalny inteligentnego monitoringu turbiny wiatrowej prof. dr hab. inż. Andrzej Bielecki AGH, Wydział EAIiIB 2016
1. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Przemysław Bereziński Entropy-Based Network Anomaly Detection. prof. dr hab. inż. Marcin Szpyrka AGH, Wydział EAIiIB 2015