Chatboty

Chatbot (chatterbot) to wirtualny asystent zdolny do prowadzania rozmowy z człowiekiem w języku naturalnym z wykorzystaniem interfejsu tekstowego i/lub głosowego, który może zastąpić człowieka w przyszłości w wielu czynnościach i dbać o poprawne relacje z klientami w myśl zasad CRM.

gadające chatboty

Rysunek 1. Niech uzgodnią to między sobą chatboty...

Rozwój chatbotów został zainspirowany w 1950 roku przez Alana Turinga, który zaproponował test mający pośrednio udowodnić inteligentne zdolności maszyny, dzięki skutecznemu udawaniu człowieka w rozmowie poprzez terminal tekstowy. Pierwszym klasycznym chatbotem była ELIZA zaprojektowana w 1966 roku jako program symulujący psychoanalityka, który parodiował terapeutę często powtarzając, w formie pytań, kwestie wypowiedziane przez rozmówcę.

Najprostsze czatboty posługują się stałą bazą wiedzy złożoną ze słów kluczowych i przypisanych im komunikatów, które wysyłają w odpowiedzi użytkownikowi, gdy w jego tekście znajdą dane słowo. Przykładowy prosty czatbot dostając pytanie "Jaka jest u Ciebie pogoda?" mógłby odpowiadać komunikatem "Jest bardzo słonecznie" przypisanym do słowa "pogoda". Inną metodą używaną przez bota ELIZA jest nieznaczna zamiana wiadomości otrzymanej i odesłanie jej z powrotem. Przykładowo, jeśli rozmówca wysyła "Nie jest dobrze", program może łatwo zamienić to na pytanie "Dlaczego nie jest dobrze?" i odesłać. Takie sposoby są często wystarczające, aby ludzi, którzy nie są świadomi rozmowy z komputerem i nie znają tego typu programów, zainteresować na tyle, by utrzymali rozmowę przynajmniej przez krótki czas. Ale czy na tym polega inteligencja i czy takiej rozmowy pragniemy my ludzie? - Zdecydowanie nie! Można to potraktować jako krótkotrwałą próbę oszukania naszej ludzkiej czujności, stwarzając wrażenie, że rozmawiamy z człowiekiem.

Bardziej zaawansowane chatboty poszerzają swoją bazę wiedzy w trakcie kolejnych rozmów. Wykorzystują zaawansowane parsery do analizy otrzymanych wiadomości korzystające z wiedzy z dziedziny analizy języka naturalnego i algorytmy uczenia maszynowego.

Rozwój komputerów i internetu przyczynił się do znacznego wzrostu liczby programów do konwersacji z komputerem. Jednym z najważniejszych corocznie przeprowadzanych testów Turinga jest konkurs o Nagrodę Loebnera, w którym w ostatnich latach najlepsze wyniki uzyskiwały takie boty jak ALICE i Jabberwacky.

Porozmawiajmy z czatbotami:

Co zrobić, żeby chatboty bardziej inteligentnie reagowały na zachowania i potrzeby ludzkie? Chatboty musiałyby być wyposażone we własną osobowość, inteligencję i ...