Jakub Gałka PhD (Eng)
DSP Group, Department of Electronics
pav. C2, r. 419
e-mail: jgalkaagh.edu.pl
phone: +48 12 6175068, SKOS

Research Teaching Priv


Topics of interest | Zainteresowania
 • signal processing | DSP
 • speech analysis and recognition, speech synthesis
 • speaker recognition, voice biometrics
 • machine learning & pattern recognition
 • acoustics and audio processing
 • multimedia signal processing

Projects | Projekty
 • Kontekstowe zwiazki cech w sygnale mowy polskiej, grant MNiSW nr 4 T11C 034 24, wykonawca, zakończony
 • Kompresja transmultipleksowanych obrazów, grant MNiSW nr 3 T11D 010 27, wykonawca, zakończony
 • Optymalizacja parametryzacji sygnału w aspekcie rozpoznawania mowy polskiej, grant promotorski MNiSW nr N516 006 32/06843, główny wykonawca, zakończony
 • Technologie przetwarzania oraz rozpoznawania informacji słownych w systemach bezpieczeństwa wewnętrznego, grant MNiSW nr 0019/R/2/T00/06/02, wykonawca, http://www.ppbw.pl/
 • Transmultipleksery w technice stałoprzecinkowej, grant MNiSW, wykonawca
 • Aplikacje technologii mowy w systemach bezpieczeństwa publicznego, grant rozwojowy MNiSW nr O R00 0019 05, wykonawca
 • Nowoczesne Technologie dla/ w procesie karnym - aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, PPBW, projekt O ROB 0021 01/ID 21/2, wykonawca, http://www.ppbw.pl/
 • Projekt badawczy Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów jest realizowany w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki.
 • Biometric voice verification and identification / Biometryczna weryfikacja i identyfikacja głosu, projekt realizowany przez konsorcjum naukowe VoicePIN.com sp. z o.o. i AGH w Krakowie, w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR, 2012-2014, kierownik projektu
 • WITKOM - Virtual Sign Language Translator / WITKOM - Wirtualny tłumacz komunikacji migowej, NCBR, Grant PBS2/B3/21/2013, zakończony, kierownik projektu
 • Emergency Call-centre speaker identification / Opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego identyfikację głosową osób dzwoniących pod numer alarmowy, NCBR, Grant 0072/R/ID1/2013/03, zakończony, głóny wykonawca
 • Integrated training system for fire-fighters / Zintegrowany system wspomagania procesu dydaktycznego na potrzeby podnoszenia sprawności działań w domenie KSRG, NCBR, główny wykonawca
 • more...
Jakub Gałka, KE AGH  statystyka   Darmowe Liczniki dla Twoich stron! WWW.LICZ.PL