Konsultacje

AGH czwartek 12:00-13:00 Bud. A3 pok. 106a


PWSZ œroda 12.30-13.30 Pawilon C pok. 100