2010
  • et al. Tomasz Szmuc, Metody formalne w inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego, 2010
2008
  • Marcin Szpyrka, Sieci Petriego, 2008
  • Christel Baier, Joost-Pieter Katoen, Principles of Model Checking, 2008
2007
  • Zbigniew Huzar, LOTOS - język formalnych specyfikacji systemów informatycznych, 2007
1999
  • Radosław Klimek, Wprowadzenie do logiki temporalnej, 1999
1996
  • Clive Fencott, Formal methods for concurrency, 1996
  • user/konrad/teaching/courses/agh/fm/about.txt