Spis literatury polsko-języcznej dotyczącej pneumatyki.