Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

                     

O MNIE      GRUPA BADAWCZA      PUBLIKACJE      KONFERENCJE      DYDAKTYKA      WSPÓŁPRACA      LINKI 


PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 2023/2024 <download>

 

Kyziol
Dr hab. inż. Karol Kyzioł, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Pawilon A-3, pok. 7, tel.: +48 12 617 24 65
e-mail: kyziol@agh.edu.pl 

                       

ORCID: 0000-0001-5414-952X

ResearcherID: A-9055-2017

Scopus: 23492534700

 

Special_Issue_Materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg pracy naukowej

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 2017

Stopień doktora nauk technicznych: Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 2009

Stopień magistra inżyniera:              Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 2004

 

Zatrudnienie

od X 2019 roku - profesor Uczelni, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

od X 2010 roku do IX 2019 - adiunkt, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

od X 2009 roku do IX 2010 - asystent, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 

Pełnione funkcje

od XI 2020 roku - kierownik Katedry Fizykochemii i Modelowania Procesów, WIMiC, AGH

od X 2020 roku - członek Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa, AGH

od I 2015 roku - kierownik Pracowni Otrzymywania Materiałów z Fazy Gazowej, KFiMP, AGH

od IX 2019 roku - członek Kolegium Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH

od X 2021 roku - członek Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, WIMiC, AGH

od IV 2021 roku - członek Zespołu ds. Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa, WIMiC, AGH

od VI 2020 roku  - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Okręgowej Komisji Elektorów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH

od X 2016 roku  - v-ce Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH

od X 2016 roku do IX 2019 roku - członek Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH

od X 2010 roku do IX 2016 roku - sekretarz Komisji Rekrutacyjnej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH

od 2004 do 2010 - członek Zarządu Stowarzyszenia "Studenckie Towarzystwo Naukowe", AGH

 

 

Doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą

     1. Polska (Kraków), EC GRUPA sp. z o.o., staż, IX 2014 - II 2015

     2. Polska (Kraków), Innowacja Polska sp. z o.o., staż, IV 2013 - II 2014

    3.  Niemcy (Steinfurt), Fachhochschule Munster, Department of Chemical Engineering, Intensiv Programm ADMAT (Advanced Materials)         Socrates Erasmus, maj 2005

    4.  Certyficate Fachhochschule Munster University of Applied Sciences, Chemical Engineering, Socrates/Erasmus-Programme of the European Union, Niemcy, 2005

 

Nagrody i wyróżnienia

1.   Nagroda indywidualna Rektora AGH za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2022

2.   Nagroda zespołowa Rektora AGH za osiągnięcia dydaktyczne, Kraków, 2022

3.   Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Kraków, 2018

4.   Nagroda zespołowa Rektora AGH za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2016

5.   Nagroda zespołowa Rektora AGH za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2014

6.  Nagroda zespołowa Rektora AGH za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2013

7.  BRONZE Medal for "Technology of light gear for the armaments industry". Łukasz Kaczmarek, Jacek Sawicki, Mariusz Steglinski, Karol Kyzioł, Cluj-Napocana. XI Salonul International De Inventica PRO INVENT, Rumunia, June 2013

8.  GOLD Medal for "Method for improving the mechanical properties of aluminium alloys". Łukasz Kaczmarek, Jacek Sawicki, Mariusz Stegliński, Karol Kyzioł. Seul International Invention Fair 2012, Korea Invention Promotion Association in Seul, KOREA November 29th – December 2nd 2012

9.  GOLD Medal – INTEX’12 MALAYSIA for Method of producing light, wear-resistant aluminium alloys. Łukasz Kaczmarek, Jacek Sawicki, Karol Kyzioł, Mariusz Stegliński. 23rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX’12 MALAYSIA, Kuala Lumpur, 17-19 May 2012

10.  Award for achievements in the field of invention OAO Severstal - INTEX’12 MALAYSIA for Method of producing light, wear-resistant aluminium alloys. Łukasz Kaczmarek, Jacek Sawicki, Mariusz Stegliński, Karol Kyzioł. 23rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX’12 MALAYSIA, Kuala Lumpur, 17-19 May 2012

11.  Honor of Invention – Taiwan Invention Products Promotion Association - INTEX’12 – MALAYSIA for Method of producing light, wear-resistant aluminium alloys. Łukasz Kaczmarek, Jacek Sawicki, Mariusz Stegliński, Karol Kyzioł. 23rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX’12 MALAYSIA, Kuala Lumpur, 17-19 May 2012

 

12.  Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Kraków, 2009

 

13.  Laureat konkursu w ramach projektu "InnoGrant - program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów", Kraków, 2008

 

14. Laureat Małopolskiej Fundacji Stypendialnej "Sapere Auso" za szczególne osiągnięcia naukowe, Kraków, 2007

 

15. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem oraz medalem i dyplomem Rektora dla najlepszego absolwenta w roku akademickim 2003/2004, Kraków, 2004

 

Promotor prac

Rozpraw doktorskich (w trakcie realizacji): 2

Prac magisterskich (w tym w trakcie realizacji): 12 (1)

Prac inżynierskich (w tym w trakcie realizacji): 36 (2)

 

Recenzent w czasopismach naukowych

Applied Microbiology and Biotechnology, Applied Physics A, Applied Surface Science, Biofouling, Biomedical Materials, Coatings, Colloids and Surfaces A, Egyptian Journal of Chemistry, European Physical Journal D, Journal of Alloys and Compounds, Journal of Electronic Materials, Journal of Hazardous Materials Advances, Journal of Materials Engineering and Performance, Lubricants, Machines, Materialia, Materials, Materials Chemistry and Physics, Materials Design, Materials Engineering, Materials Letters, Materials Research Express, Materials Science & Engineering B, Materials Science & Engineering C, Metals, Molecules, Pharmaceutics, Physical Chemistry Chemical Physics, PLoS One, Semiconductor Science and Technology, Solid State Phenomena, Surface and Coatings Technology, Surface Review and Letters, Surface Topography: Metrology and Properties, Symmetry, Tribology International, Vacuum

 

Inna aktywność w roli recenzenta:

1.   2 rozprawy doktorskie

2.   Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polska

3.   Recenzent w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Polska

4.   Recenzent w Narodowym Centrum Nauki (NCN), Polska

5.   Recenzent w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Polska

 

 

Copyright © Karol Kyzioł

stat4u