a lobster is a tree that reduces to caterpillar after pruning all its leaves

Dydaktyka

Metody rozpoznawania obrazów i podstawy uczenia maszynowego
Metody rozpoznawania obrazów i podstawy uczenia maszynowego

Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem platformy Edmodo. Kod pozawalajacy na rejestrację na przedmiot został udostępniony w czasie pierwszych zajęć.