User Tools

Site Tools


bazydanych:wyklady

Wykłady i materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykładów
 1. Wprowadzenie do PostgreSQL i psql: psql-intro.pdf.
 2. Wprowadzenie do instrukcji SELECT: dql-select.pdf.
 3. Wykład 1n: Wprowadzenie do baz danych i systemów zarządzania bazami wyklad1n.pdf.
 4. Wykłady 1n-14n: katalog .pdf do pobrania.
Wykłady SQL
 1. Wprowadzenie do DML: INSERT, UPDATE, DELETE, COPY: dml-copy.pdf.
 2. DQL: Podstawy agregacji: dql-aggregate.pdf.
 3. DQL: Podzapytania w SQL: dql-subquery.pdf.
 4. DQL: Złączenia w SQL: dql-join.pdf.
 5. DDL: Definiowanie struktur danych: ztb-ddl.pdf.
Zagadnienia zaawansowane
 1. OLTP: Przetwarzanie transakcyjne: ztb-transakcje-new-latin-2.pdf.
 2. Podstawy normalizacji: wyklad11n.pdf
 3. DDL: Domeny, widoki, sekwencje: ddl-domeny-widoki.pdf
 4. SQL: Reguły, funkcje, wyzwalacze: sql-wyzwalacze-reguly-funkcje.pdf
 5. SQL-Admin: Podstawy administracji PostgreSQL: sql-admin-grant-revoke-roles.pdf
Materiały uzupełniające
 1. Porównanie SZBD: DB2, MS SQL, MySQL, PostreSQL i Oracle: Praca magisterska [Mirosław Lach; 2009].
 2. Porównanie SZBD: DB2, MS SQL, MySQL, PostreSQL i Oracle: Prezentacja [Mirosław Lach; 2009].
bazydanych/wyklady.txt · Last modified: 2022/01/17 18:29 (external edit)