User Tools

Site Tools


inne:dokumenty

Wybrane dokumenty

List otwarty do Prezydenta Miasta Krakowa

        Szanowny Panie Prezydencie! 

	W związku z planowanymi zmianami organizacji ruchu w centrum Krakowa, a w szczególności planami 
zamknięcia dla ruchu tranzytowego ul. Podzamcze pozwalam sobie skierować do Pana Prezydenta list otwarty 
z protestem przeciwko planowanym zmianom. [...]

Czytaj całość

inne/dokumenty.txt · Last modified: 2022/01/17 18:29 (external edit)