Monika Dekster

Podstawy Programowania - laboratorium

Zasady zaliczania przedmiotu

  1. Na zajęciach przedstawionych zostanie kilka zadań programistycznych, które należy samodzielnie rozwiązać. Programy należy umieszczać w systemie UPEL.
  2. Ocena końcowa z laboratorium obliczana jest na podstawie liczby zdobytych w trakcie zajęć punktów. Skala ocen jest zgodna z podaną w regulaminie AGH.

Program zajęć

  1. Laboratorium 1 - Wstęp, środowisko programistyczne

Literatura

  1. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: Język ANSI C, WNT Warszawa
  2. S. Prata: Język C. Szkoła programowania, Helion, 2016
  3. N. Wirth: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT Warszawa