Monika Dekster

Programowanie imperatywne - laboratorium

Zasady zaliczania przedmiotu

  1. Na zajęciach przedstawionych zostanie kilka zadań programistycznych, które należy samodzielnie rozwiązać. Programy będą oceniane przez system OIOIOI. Kody źródłowe programu będą losowo sprawdzane przez prowadzącego. Oprócz tego będzie przeprowadzone kolokwium sprawdzające w systemie UPEL.
  2. Ocena końcowa z laboratorium obliczana jest na podstawie liczby zdobytych w trakcie zajęć punktów. Wagi poszczególnych składowych oceny są następujące:
    • programy wrzucane do OIOIOI (punktacja systemu OIOIOI może zostać zmieniona, jeżeli program nie spełnia opisanych w temacie wymagań lub zawiera błędy) - 30%
    • kolokwium na UPELu - 70%
    Skala ocen jest zgodna z podaną w regulaminie AGH.

Program zajęć

  1. Laboratorium 1 - Wstęp, środowisko programistyczne