Monika Dekster

It's not a bug. It's an undocumented feature!
To iterate is human, to recurse divine (L. Peter Deutsch)
Talk is cheap. Show me the code (Linus Torvalds)

Programowanie imperatywne - laboratorium

Zasady zaliczania przedmiotu

 1. Na zajęciach przedstawionych zostanie kilka zadań programistycznych, które należy samodzielnie rozwiązać. Programy będą oceniane przez system OIOIOI. Kody źródłowe programu będą losowo sprawdzane przez prowadzącego. Oprócz tego będzie przeprowadzone kolokwium sprawdzające w systemie UPEL.
 2. Ocena końcowa z laboratorium obliczana jest na podstawie liczby zdobytych w trakcie zajęć punktów. Wagi poszczególnych składowych oceny są następujące:
  • programy wrzucane do OIOIOI (zgodnie z punktacją systemu) - 50%
  • ręczne wyrywkowe sprawdzanie kodu - 20%
  • kolokwium na UPELu - 30%
  Skala ocen jest zgodna z podaną w regulaminie AGH.

Program zajęć

 1. Laboratorium 1 - Wstęp, środowisko programistyczne

Literatura

 1. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: Język ANSI C, WNT Warszawa
 2. S. Prata: Język C. Szkoła programowania, Helion, 2016
 3. N. Wirth: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT Warszawa
 4. C - The ISO Standard - Rationale http://www.computer-books.us/c.php
 5. C - Committee Draft of ISO9899:TC2 ISO/IEC, http://www.computer-books.us/c.php