Monika Dekster

Język C - wykład

Materiały z wykładu

Kody źródłowe programów

Literatura

  1. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: Język ANSI C, WNT Warszawa
  2. N. Wirth: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT Warszawa
  3. Stephen Prata, Język C. Szkoła programowania, Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016, ISBN 978-83-283-1470-2
  4. Herbert Schildt, Programowanie C, Warszawa : Wydaw. RM, 2002, ISBN 83-7243-258-9
  5. C ISO/IEC9899:2017: http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n2310.pdf