Monika Dekster

It's not a bug. It's an undocumented feature!
To iterate is human, to recurse divine (L. Peter Deutsch)
Talk is cheap. Show me the code (Linus Torvalds)

Język C - wykład

Materiały z wykładu

Kody źródłowe programów

 1. Wprowadzenie do C
 2. Instrukcje sterujące
 3. Funkcje
 4. Wskaźniki i tablice
 5. Struktury i unie
 6. Wejście / wyjście
 7. Operacje na plikach

Literatura

 1. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: Język ANSI C, WNT Warszawa
 2. N. Wirth: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT Warszawa
 3. C - The ISO Standard - Rationale http://www.computer-books.us/c.php
 4. C - Committee Draft of ISO9899:TC2 ISO/IEC, http://www.computer-books.us/c.php