Monika Dekster

Zajęcia w semestrze letnim 2022 / 23

Programowanie w języku C++ - wykład, Informatyka, II rok

Podstawy Programowania - wykład, Cyberbezpieczeństwo, I rok

Podstawy Programowania - laboratorium, Cyberbezpieczeństwo, I rok

Programowanie Imperatywne - laboratorium, Informatyka, I rok