Monika Dekster

It's not a bug. It's an undocumented feature!
To iterate is human, to recurse divine (L. Peter Deutsch)
Talk is cheap. Show me the code (Linus Torvalds)

Zajęcia w semestrze letnim 2021 / 22

Programowanie w języku C++ - wykład, Informatyka, II rok

Podstawy Programowania - wykład, Cyberbezpieczeństwo, I rok

Podstawy Programowania - laboratorium, Cyberbezpieczeństwo, I rok

Programowanie Imperatywne - laboratorium, Informatyka, I rok