User Tools

Site Tools


start

Machine Vision Group

Department of Automatics and Robotics – Computer Vision Lab
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
AGH University of Science and Technology


The Machine Vision Research Group (MVG Group) focuses on interdisciplinary research problems from the field of machine vision and medicine. The problems are solved using methods of digital image processing and analysis, machine learning and deep learning.

Team

Joanna Jaworek-Korjakowska,
Associate professor
(dr hab. inż., prof. Uczelni)
Paweł Kłeczek, PhD Anna Wójcicka, PhD
Dariusz Kucharski, MSc
PhD student
Andrzej Brodzicki, MSc
PhD student
Michał Piekarski, MSc
PhD student
Aleksander Kostuch, MSc
PhD student
Maciej Aleksandrowicz, MSc
PhD student
Filip Noworolnik, MSc
PhD student
|

Contact

Aktualności

[2021-04-20] Grant FAST Healthcare Network Plus - EPSRC, United Kingdom

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy projekt Early detection of skin cancer by using mobile devices at point of care, FAST Healthcare Network Plus, finansowanym przez brytyjską instytucję EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council). W ramach projektu biorą udział J. Jaworek-Korjakowska (Co-I, Kierownik AGH) i A. Brodzicki. Podejmowane działania dotyczą badań nad lokalizacjami zmian skórnych, analizie występowania duplikatów w bazach ISIC, a także implementacji na urządzeniach mobilnych aplikacji do rozpoznawania nowotworów skóry. Projekt jest realizowany we współpracy z naukowcami z Manchester Metropolitan University. Kierownikiem (PI) projektu jest Prof. Moi Hoon Yap.

[2020-11-10] A new PhD in our team

We are proud to inform that Pawel Kleczek received his PhD, with distinction!

[2020-08-17] Grant w konkursie “System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” w ramach IDUB

Miłe wiadomości podczas wakacji ;)

Zespół prof. Jaworek-Korjakowskiej będzie realizował projekt “Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do rozpoznawania i analizowania wzorców w celu odtwarzania ukrytych informacji w interdyscyplinarnych obszarach badawczych maszynowego widzenia” (kwota dofinansowania 167 000 zł). Niektóre szczegółowe zadania badawcze obejmują: wykorzystanie DNN do detekcji anomalii, w tym klasyfikacji wzorców, w sygnałach diagnostycznych (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris), klasteryzacji danych medycznych w oparciu o rozpoznawanie wzorców w DNN (Uniwersytet Stanforda, CA, USA) oraz złożonej detekcji semantycznej obiektów (firma Aptiv).

[2020-06-29] Sensors Topic Board

Miło nam poinformować, że prof. Joanna Jaworek-Korjakowska dołączyła do Topic Editors Board czasopisma Sensors (IF 3.031) Certificate
Sensors Journal Topic Board

[2020-06-25] Nowa publikacja MVG

W czasopiśmie Measurement, Elsevier, IF 3,364, 200 pkt ukazał się nasz artykuł przedstawiający wyniki naszych prac nad systemem do detekcji anomalii i oceny stabilności wiązki elektronów w synchrotronie przy wykorzystaniu głębokich sieci neuronowych:

Michał Piekarski, Joanna Jaworek-Korjakowska, Adriana I. Wawrzyniak, Marek Gorgon, Convolutional neural network architecture for beam instabilities identification in Synchrotron Radiation Systems as an anomaly detection problem, Measurement,2020, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108116

start.txt · Last modified: 2023/02/07 14:38 by abrodzicki