Dydaktyka

Prowadzone zajęcia:
  1. Teoria Kompilacji - IV rok Informatyki - studia zaoczne inżynierskie