informacje dla studentów

2023/2024, semestr letni

  Studia stacjonarne ("dzienne")
Sieci komputerowe 1 stopień, 2 rok, 4 semestr, Edukacja Techniczno-Informatyczna
Administracja sieciami komputerowymi 1 stopień, 2 rok, 4 semestr, Informatyka Techniczna
Inteligentne systemy pomiarowe 2 stopień, 1 rok, 1 semestr, Informatyka Techniczna
  Studia niestacjonarne ("zaoczne")
Sieci komputerowe 1 stopień, 2 rok, 4 semestr, Informatyka Techniczna
Inteligentne systemy pomiarowe 2 stopień, 1 rok, 2 semestr, Informatyka Techniczna
2023/2024, semestr zimowy

  Studia stacjonarne ("dzienne")
Sieci komputerowe 3 semestr, 1 stopień, Informatyka Techniczna
Sieci komputerowe i administracja systemów 3 semestr, 1 stopień, Inżynieria Obliczeniowa
  Studia niestacjonarne ("zaoczne")
Administracja sieciami komputerowymi 5 semestr, 1 stopień, Informatyka Techniczna
Koło Naukowe Creative Studenckie koło naukowe na Wydziale IMiIP, KISiM
Systemy Informatyki Przemysłowej prezentacja specjalności na 2 stopniu studiów magisterskich