Wyprawa 2010

Informacje docierające z Peru w roku 2009 wskazywały na liczne inicjatywy inwestycyjne (hydrotechniczne, górnicze, drogowe, turystyczno-hotelowe) w badanym regionie, zaniedbania OOŚ i niepokojący odwrót administracji od ochrony środowiska. Implikowały przyspieszenie prac dokumentujących walory przyrodnicze i przedstawienie wstępnego projektu ochrony. Utworzenie parku narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów pozwoliłoby racjonalnie ukierunkować rozwój regionu, który rozpoczął się za przyczyną Polaków, tak aby nie przyniósł on niepożądanych skutków ubocznych i zapewnił równowagę ekologiczną. Innym wnioskiem z rozwoju sytuacji była niedostateczna aktywność lokalnego środowiska przyrodniczego i wsparcia międzynarodowego. Stąd priorytetem PWNP stała się ściślejsza współpraca osobista i instytucjonalna z Peru.

Pomimo starań o wsparcie finansowe i zakwalifikowania projektu badawczego „Stworzenie podwaliny naukowej pod przyszły park narodowy w Peru” do finału konkursu na polu promocji wybitnych osiągnięć nauki polskiej, organizowanego przez OIC Poland i WSEiI w Lublinie a wspieranego przez Europejski Fundusz Społeczny UE (www.topnauka.pl) uzyskano jedynie sukces medialny. W okresie 14.05-31.07.2010 w ramach Krakowskiego Festiwalu Nauki i Nocy Muzeów na AGH eksponowana była wystawa fotograficzna "W Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów w Peru", która ma być następnie wystawą objazdową.

W lipcu 2010 roku pracowała w Peru tylko 11 osobowa grupa geologów i geomorfologów. Kontynuowano prace w niezbadanych dotąd i najtrudniej dostępnych częściach Kanionu Colca i jego otoczenia wraz z obszarem źródłowym Amazonki. Otwarto nowe tematy badawcze. Współpracowano z szkołą języka angielskiego dla młodzieży w Chivay, którą prowadzą od kilku lat w czasie wakacji wolontariusze polonijni pod kierunkiem A.Piętowskiego.

W kompanii górniczej Buenaventura w Orcopampa zorganizowano konferencję wewnętrzną, na której porównano wyniki badań tektonicznych PWNP (Ciesielczuk i Gaidzik) z pomiarami żył i uskoków w kopalniach oraz przeszkolono miejscowych geologów w rozpoznawaniu wulkanitów Andahua. Starania o otwarcie i zademonstrowanie współpracy z geologami i ekologami peruwiańskimi zaowocowały konferencją międzynarodową, którą szumnie nazwano I Congreso Peruano-Polaco, Arequipa 2010. Odbyła się w dniach 16-17 lipca. Jej hasło w wersji polskiej: Geologia regionu Colca i Doliny Wulkanów – pomost między przyrodą i człowiekiem. W założeniu miały być prezentowane po kilka referatów ze strony głównych ośrodków Arequipy i PWNP oraz wycieczka terenowa na pograniczu przyszłego parku i jego otuliny, ale organizacja z niejasnych przyczyn zawiodła. Uczestnikami konferencji byli mieszkańcy Arequipa, Chivay, Cabanaconde, Huambo, pracownicy uniwersytetów arekipeńskich UNSA i UMCS, INGEMMET, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Turystyki ESDIT oraz pojedynczy przedstawiciele instytucji zajmujących się planowaniem przestrzenym. Nie byli obecni przedstawiciele AUTOCOLCA ani zarządu regionu Arequipa, pomimo, że konferencja odbywała się pod ich patronatem. W dniu 16 lipca, w przepełnionej sali UNSA w Arequipa wygłoszono (w języku hiszpańskim) 2 referaty polskie i 2 peruwiańskie, które były żywo dyskutowane. Polacy eksponowali 10 posterów, które zostały następnie podarowane zainteresowanym instytucjom – INGEMMET i UNSA. Nieobecność usprawiedliwiło czterech zapowiedzianych plakatem prelegentów miejscowych. Drugi dzień konferencji odbył się w Chivay, gdzie zaprezentowano trzy referaty polskie i 8 posterów, które następnie przekazano do Muzeum Regionalnego UMCS w Yanque. Publiczność niewiele przekraczała 20 osób. Organizatorzy nie dostarczyli transportu na wycieczkę i trzeba ja było odwołać.