Informacja

Od 2004 roku informujemy władze lokalne o planach działania i zaraz po przybyciu PWNP do Arequipy organizowana jest konferencja prasowa. Wyniki prac są popularyzowane w biuletynach uniwersyteckich w Polsce, czasopismach kulturalnych i poczytnych dziennikach sporadycznie w radio i TV. Dużym zainteresowaniem cieszą się odczyty w środowiskach naukowych i turystycznych. Tegoroczna aktywność została dostrzeżona przez serwisy informacyjne PAP (najszerzej polonia_dla_polonii), niektóre informacyjne portale internetowe. Najpełniejszym źródłem informacji jest strona internetowa AGH: http://home.agh.edu.pl/~peru/. Jest na niej umieszczona zawartość zeszytu Kwartalnika AGH Geologia 2008 poświęconego polskim badaniom w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów oraz treść kilku artykułów naukowych. W sumie opublikowano ponad 40 artykułów.