Literatura

  Publikacje ogólne


 1. EGASA 2008 – Estudio de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica Molloco. http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaae/publicaciones/resumen/molloco
 2. Majcherczyk J., Piętowski A.& Chmieliński P., 1981 – In kayak trough Peru. Whitewater guide. Canoandes & Embajada de Viajero. Lima: 1-139.
 3. Majcherczyk J., 2002 – Zdobycie Rio Colca, najgłębszego kanionu na Ziemi. Wyd. II uzupełnione i poprawione. Wydawnictwo AA s.c. Kraków: 1-263.
 4. Paulo A., 2007 – Historia polskich badań środowiska geologicznego Ameryki Łacińskiej. W: Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej: Kraków, 28–30 maja 2007 (red. Z.Mirek, A.Flakus): 10-24. Inst. Botaniki PAN, Kraków.
 5. Pulgar J., 1981 – Geografía del Perú. Las Ocho Regiones Naturales del Perú. 8 Ed. Editorial Universo, Lima.
 6. Ryn Z., 2007 – Medycyna indiańska. Wyd. Literackie, Kraków: 1-470.
 7. SENAMHI 2010 – Impacto de las condiciones meteorológicos en la agricultura. Boletín Meteorológico e Hidrológico del Perú, 15, 23. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
 8. Sheppee R., 1934 – A forgotten valley of Peru. The National Geographic Magazine: 110-132.
 9. Ziółkowski M., Belan L.A. (eds.), 2001 – Proyecto arqueológico Condesuyos, vol. I. Andes. Boletin de la Misión Arqueologica Andina Univ. de Varsovia, 3: 1-302

  Publikacje PWPNP


 10. Bębenek S., 2006 - Wybrane obiekty geoturystyczne w rejonie kanionu Colca w południowym Peru. Geoturystyka, 2: 53–62.
 11. Cykowska B., Flakus A., 2008*) – Flora mszaków i porostów Kanionu Colca (Peru) – badania rekonesansowe. W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/1: 193-203.
 12. Gałaś A., 2003 - Badania młodych wulkanów w południowym Peru: wspomnienia z podróży. Wszechświat (Kraków), 104, 10–12: 294–296.
 13. Gałaś A., 2007 - Wulkany formacji Andahua w otoczeniu Kanionu Rio Colca w Peru. W: Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej: Kraków, 28–30 maja 2007 (red. Z.Mirek, A.Flakus): 55-56. Inst. Botaniki PAN, Kraków.
 14. Gałaś A., 2008 - Problemy gospodarki zasobami środowiska w okolicy Kanionu Colca, Peru. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 2/2: 135–152.
 15. Gałaś A., 2008*) - Zasięg i budowle wulkaniczne grupy Andahua. W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/1: 107–135.
 16. Gałaś A., 2008 - Zrównoważony rozwój Kanionu Colca (Peru) i problemy ochrony środowiska. W: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony (red. M.J. Kotarba. Wyd. Tow. Badania Przemian Środowiska „Geosfera”, Kraków: 277–286.
 17. Gałaś A., Paulo A., 2004 – Valle de los Volcanes: Dep. Arequipa, Distrito Andahua. (folder)
 18. Gałaś A., Paulo A., 2005 – Karłowate wulkany formacji Andahua w południowym Peru. Przegląd Geologiczny, 53, 4: 320-326.
 19. Gałaś A., Paulo A., 2006 – Nepaprasti vulkanai Peru Anduose. Geologijos Akiračiai (Journal of the Geological Society of Lithuania), 1: 44–50.
 20. Gałaś A., Paulo A., 2007 - Badania najgłębszego kanionu na Ziemi – Kanionu Colca. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 162: 25–26, s. 3 okł.
 21. Gałaś A., Paulo A., 2008 – Park narodowy Kanionu Colca i Doliny Wulkanów: postępy projektu. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 8/9: 26-27, 36.
 22. Gałaś A., Paulo A., 2008*) - Idea ochrony Kanionu Colca i Doliny Wulkanów. W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/1: 17–33.
 23. Głogowska M., Krupa J., 2008*) - Sprawozdanie z Polskiej Wyprawy Naukowej Peru 2006. W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/1: 9-16. Głogowska M., Paulo A., 2009 – Środowisko geologiczne występowania śladów gadów mezozoicznych w okolicy Aplao (Arequipa, Peru).
 24. Głogowska M., Paulo A., 2009 – Środowisko geologiczne występowania śladów gadów mezozoicznych w okolicy Aplao (Arequipa, Peru). Raport dla Rektora AGH (niepublikowany).
 25. Kalicki T., 2009 – W krainie kanionów i wulkanów – południowe Peru. V Ogólnopolskie Akademickie Spotkania Podróżnicze „Na Rozdrożach”, 25-26.04.2009 Kielce, Program i streszczenia. IG UJK Kielce, 13-15.
 26. Kalicki T., Krupa J., Kalicki P., 2009, Związek między zjawiskami wulkanicznymi a działalnością człowieka na przykładzie doliny Rio Colca (Peru) i regionu Colima (Meksyk). W: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym (red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska), Poznań, 61-64.
 27. Kalicki T., Kukulak J., 2007. Formowanie sieci rzecznej zachodniego skłonu Andów Peruwiańskich na przykładzie doliny Rio Colca. W: Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady (red. E.Smolska, D.Giriat). UW Warszawa: 245-257.
 28. Kalicki T., Kukulak J., 2008*) - Czwartorzędowa ewolucja Doliny i Kanionu Colca – raport z badań geomorfologicznych wykonanych w roku 2006. W: Geologia - kwartalnik AGH (na str. tyt. Polskie badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów), 34, 2/1: 55-81.
 29. Kalicki T., Kukulak J., 2008 – Zapis procesów ekstremalnych w osadach rzeki Rio Colca (Andy Środkowe). W: Rola procesów ekstremalnych w kształtowaniu rzeźby (red. W.Florek). Landform Analysis, 8: 33-35. Poznań.
 30. Kalicki T., Kukulak J., 2009 – Quaternary changes of river network on western slope of Andes: key studies of Rio Colca (S-Peru). W: Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2009 (red. P. Mentlik, F. Hartvich), Geomorfologicky sbornik 8, 24-25.
 31. Krupa J., Kalicki T., Kalicki P., 2009 – Volcanoes and man: key study from Valley of Colca, Peru and Colima, Mexico. Abstracts 15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Riva del Garda, 227.
 32. Krzak M., 2005 – Ruch turystyczny w rejonie Arequipy i możliwości jego rozwoju w Dolinie Wulkanów. Geoturystyka, 2, 2: 3-22.
 33. Kukulak J., Kalicki T., 2009 – Deformacje osadów jeziornych w dolinie Rio Colca jako wskaźnik aktywności tektonicznej lokalnego rowu andyjskiego. W: Metody badań w geomorfologii (red. T. Kalicki., J. B. Szmańda , K. Zawada, 2009), Mater. Konferencji Geomorfologów Polskich, Kielce 28-30.09.2009: 96-101.
 34. Novoa Z., 2009 – Presentación. W: Geologia 2008: Expedición Científica Polaca – Canón del Colca (ed. Novoa Z.). Sociedad Geográfica de Lima: 7-8. (Wersja hiszpańskojęzyczna publikacji w Kwartalniku AGH Geologia 2008).
 35. Paulo A., 2008*) – Wprowadzenie. Foreword. W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/1: 5-8.
 36. Paulo A., 2008*) – Zarys budowy geologicznej Kordyliery Zachodniej południowego Peru. W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/1: 49-51.
 37. Paulo A., 2008 - Wpływ górnictwa i infrastruktury na środowisko przyrodnicze w okolicy kanionu Colca w Peru. Raport dla Rektora AGH (niepublikowany).
 38. Paulo A., Gałaś A., 2005 – Epitermalne złoża złota i srebra w okolicy Orocopampa i Caylloma, południowe Peru. Przegląd Geologiczny, 53, 8: 639-648.
 39. Paulo A., Gałaś A., 2006 – Górnictwo a rozwój zrównoważony i ryzyko inwestycyjne w Peru. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 22, z.specj. 2: 145-166.
 40. Paulo A., Gałaś A., 2006 – Górnictwo rud w południowym Peru a ochrona środowiska i zrównoważony rozwój regionu. W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, 20-24 lutego 2006 (red. J. Kicki et al.): 617-630. Wyd. IGSMiE PAN.
 41. Paulo A., Gałaś A., 2008*) – Górnictwo i inne inwestycje w sąsiedztwie Kanionu Colca. W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/1: 137-172.
 42. Paulo A., Gałaś A., Radwanek-Bąk B., Żaba J., Kalicki T., Kukulak J., Flakus A., Głogowska M., Wasilewski M., 2009 - Stworzenie podwaliny naukowej pod przyszły park narodowy w Peru. W: Cudze chwalicie, swego nie znacie: promocja osiągnięć nauki polskiej. Innovatio Press Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin. (Na okł. tyt.: Osiągnięcia nauki polskiej - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego): 105–109.
 43. Radwanek-Bąk B., 2008*) – Atrakcje geoturystyczne Kanionu Colca i jego otoczenia. W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/1: 173-192.
 44. Radwanek-Bąk B., 2009 – Pilotażowe badania geochemiczne próbek wód regionu kanionu Rio Colca (południowe Peru). Abstract w: Materiały z X Konferencji Analityka w Służbie Hydrogeologii i Ochrony Środowiska. Warszawa.
 45. Ryn Z.J., 2008*) – Medycyna konwencjonalna i medycyna tradycyjna w rejonie Kanionu Colca, Peru. W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/1: 211-221.
 46. Sobiech-Matura K., Węgrzyn M., 2008*) – Wstępne opracowanie bioty porostowej w obrębie Kanionu Colca oraz Doliny Wulkanów (Peru). W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/1: 205-209.
 47. Wasilewski M., 2008*) – Mineralne leki w Chivay i Dolinie Colca (południowe Peru). W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/1: 223-242.
 48. Żaba J., Małolepszy Z., 2008*) – Aktywność uskoków w Dolinie Rio Colca w rejonie Pinchollo-Maca, Andy Środkowe, południowe Peru. W: Geologia - kwartalnik AGH, 34, 2/2, 83-106.
 49. Żaba J., Małolepszy Z., 2008 - Zagrożenia osuwiskami związane z aktywnością tektoniczną w rejonie doliny Rio Colca, Peru. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 2/2, 117-140.
 50. Żaba J., Gaidzik K. & Ciesielczuk J., 2010 - Fold-and-thrust tectonics in the Chachas area (Central Andes, southern Peru). In: Conference proceedings of the 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG), 22-25.04.2010, Mąchocice Kapitulne, Poland: 138-141.
 51. Żaba J., Ciesielczuk J. & Gaidzik K., 2009 - Structural position of Huambo River valley (Central Andes, Peru) and its geoeducational aspects. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia, Special Issue - MAEGS-16: 72-74.
 52. Żaba J., Małolepszy Z. & Gaidzik K., 2009 - Landslide geohazard related to structural setting and seismotectonic activity in the Colca River valley, Central Andes, Peru. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia, Special Issue - MAEGS-16: 176-178.
 53. Ciesielczuk J., Żaba J., Bzowska G., Gaidzik K., Głogowska M. & Rygał J., 2010 - Sulfate mineralization at the geyser near Pinchollo, South Peru. In: The 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, 21-27.08.2010 Budapest, Hungary.

  Postery

 54. A. Paulo, A. Gałaś, A.Kukuła-Góral A. - Czy karłowate wulkany w południowym Peru mogą znowu wybuchnąć? Europejski Tydzień Nauki. Projekt SHIELD, 6PR UE., Kraków 8-20.11.2004 (http://www.learn-hazards.org).
 55. A. Gałaś – Zrównoważony rozwój Kanionu Colca i problemy ochrony środowiska. Konf. „Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony”. PBPŚ Geosfera, Wydz. GGiOŚ AGH, Kraków, 29-30.05.2008.
 56. A. Gałaś – Características petrográfico-litológicas de las rocas volcánicas de Andahua. I Congreso Peruano-Polaco Arequipa 2010 “Geología del Colca y Valle de los Volcanes – un puente entre la naturaleza y el hombre”, Arequipa-Chivay 16-17.07.2010.
 57. Gałaś S., Paulo A. - Biodiversidad y geodiversidad de las Tatras: protección y acceso. Experiencias polacas y eslovacas. I Congreso Peruano-Polaco Arequipa 2010 “Geología del Colca y Valle de los Volcanes – un puente entre la naturaleza y el hombre”, Arequipa-Chivay 16-17.07.2010.
 58. Kalicki T., Kukulak J., Krupa J. - Evolución Cuaternaria del Valle y del Canón del Colca (1). I Congreso Peruano-Polaco Arequipa 2010 “Geología del Colca y Valle de los Volcanes – un puente entre la naturaleza y el hombre”, Arequipa-Chivay 16-17.07.2010.
 59. Kalicki T., Kukulak J., Krupa J. - Evolución Cuaternaria del Valle y del Canón del Colca (2) Geología. I Congreso Peruano-Polaco Arequipa 2010 “Geología del Colca y Valle de los Volcanes – un puente entre la naturaleza y el hombre”, Arequipa-Chivay 16-17.07.2010.
 60. Paulo A., Gałaś A. - Parque nacional del Canón del Colca y Valle de los Volcanes. I Congreso Peruano-Polaco Arequipa 2010 “Geología del Colca y Valle de los Volcanes – un puente entre la naturaleza y el hombre”, Arequipa-Chivay 16-17.07.2010.
 61. J. Żaba, K. Gaidzik, J.Ciesielczuk - Fold-and-thrust tectonics in Chachas area (Central Andes, Southern Peru). I Congreso Peruano-Polaco Arequipa 2010 “Geología del Colca y Valle de los Volcanes – un puente entre la naturaleza y el hombre”, Arequipa-Chivay 16-17.07.2010.
 62. J. Żaba, Z. Małolepszy, K. Gaidzik – Landslide geohazard related to structural setting and seismotectonic activity in the Colca River valley, Central Andes, Peru. I Congreso Peruano-Polaco Arequipa 2010 “Geología del Colca y Valle de los Volcanes – un puente entre la naturaleza y el hombre”, Arequipa-Chivay 16-17.07.2010.
 63. J. Żaba, J. Ciesielczuk, Z. Małolepszy, K. Gaidzik – Structural position of the Colca Canyon, Central Andes, Peru. I Congreso Peruano-Polaco Arequipa 2010 “Geología del Colca y Valle de los Volcanes – un puente entre la naturaleza y el hombre”, Arequipa-Chivay 16-17.07.2010.
 64. J. Ciesielczuk, J. Żaba, G. Bzowska, K. Gaidzik, M. Głogowska, J. Rygał – Sulfate mineralization at the geyser near Pinchollo, South Peru. I Congreso Peruano-Polaco Arequipa 2010 “Geología del Colca y Valle de los Volcanes – un puente entre la naturaleza y el hombre”, Arequipa-Chivay 16-17.07.2010; The 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, 21-27.08.2010 Budapest.
 65. J. Żaba, J. Ciesielczuk, K. Gaidzik – Structural position of Huambo River valley (Central Andes, Peru) and its geoeducational aspects. I Congreso Peruano-Polaco Arequipa 2010 “Geología del Colca y Valle de los Volcanes – un puente entre la naturaleza y el hombre”, Arequipa-Chivay 16-17.07.2010.

  *) artykuły w wersji hiszpańskiej, wydane przez Sociedad Geográfica de Lima w książce Expedición Científica Polaca – Canón del Colca (red. Zaniel Novoa). Lima 2009. 238 s.