Rekonesans w 2003

Kanion Colca został przebyty po raz pierwszy w 1981 roku przez wyprawę krakowskich studentów Canoandes’79, skupionych w klubie kajakowym „Bystrze” wspieranym przez AGH (Majcherczyk et al. 1981, Majcherczyk 2002). Po pomiarach głębokości pod auspicjami National Geographic po kilku latach trafił do Księgi Rekordów Guinessa jako najgłębszy kanion świata i jest uważany za jedno z największych odkryć geograficznych XX wieku.

Pod wpływem relacji zdobywców i fotografii niezwykłych, karłowatych wulkanów w „Zapomnianej dolinie peruwiańskiej” umieszczonych w artykule Sheppee (1934) w National Geographic oraz idei utworzenia w tym obszarze parku narodowego, przedstawionej przez J. Majcherczyka w Krakowie w 2002 roku, autorzy niniejszego artykułu zdecydowali się na wyjazd rekonesansowy do Peru.

Nastąpił on w lipcu 2003 roku. Rozpoznano wówczas warunki prac terenowych, koszty i możliwości podstawowych usług, nawiązano kontakty z gospodarzami terenu, geologami miejscowymi, Uniwersytetem Państwowym San Agustin (UNSA) w Arequipa, Instytutem Geologiczno-Górniczym (INGEMMET) w Limie i Polską Misją Archeologiczną Uniwersytetu Warszawskiego (Ziółkowski, Belan 2001) pracującą w pobliżu Kanionu Colca. Zebrano literaturę, pozyskano mapy i oceniono stan rozpoznania regionu. Sondowano stosunek miejscowej społeczności i elit do ochrony środowiska oraz dyskutowano możliwości wspólnych działań. Przygotowano folder w języku hiszpańskim informujący o atrakcjach geoturystycznych Doliny Wulkanów, który w następnym roku został podarowany w ilości 1000 egz. władzom regionu i kilku agencjom turystycznym w Arequipa.