Wyprawa w 2006 roku

W roku 2006 poszerzył się znacznie krąg badaczy obejmując 7 ośrodków naukowych (tab.2). Spektrum badanych zagadnień poszerzyło się o sferę przyrody żywej oraz zagadnienia kulturowe i medyczne. Paulo i Gałaś przedstawili dorobek wyprawy na forum Peruwiańskiego Towarzystwa Geologicznego w Limie. Paulo i Ryn zostali powołani na członków korespondentów Limeńskiego Towarzystwa Geograficznego, najstarszego towarzystwa naukowego Peru, zawiązanego w 1888 roku z inicjatywy E.Malinowskiego. Dyskusja powyprawowa w gronie uczestników wykazała, że utrzymanie corocznego cyklu wyjazdów jest nierealne z powodu trudności finansowania, a nawet niecelowe ze względu na obfitość zbieranego materiału i obciążenie innymi obowiązkami zawodowymi w kraju. Należy jednak utrzymać szybkie tempo prac, dążyć do publikowania rezultatów na forum międzynarodowym wobec konkurencji na tym polu i wciągać do współpracy specjalistów peruwiańskich, którzy będą propagować w swym kraju ideę ochrony Kanionu Colca i Doliny Wulkanów.

W roku 2007 odbyli w omawianym terenie krótki rekonesans ornitologiczny i botaniczny T. i K.Wilkowie. Na konferencji Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej w maju w Krakowie w kilku referatach przedstawiono dorobek PWNP