Wyprawa w 2008 roku

W roku 2008 wyprawa była podobnie liczna jak przed dwoma laty. Zmieniła trasę podróży docierając przez Boliwię, ze względu na tańsze w tym okresie bilety lotnicze. Skutkowało to również rekonesansem na Altiplano w tym kraju. Na wiosnę tego roku ukazał się zeszyt Kwartalnika AGH Geologia (tom 34, zeszyt 2/1) zatytułowany Polskie badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów. Jest bogato ilustrowany i w całości poświęcony rezultatom pionierskich prac w tym regionie. Jest dostępny również na stronie internetowej AGH. W wielu ośrodkach naukowych i administracyjnych departamentu Arequipa podarowano monografię z rezultatami dotychczasowych badań. Poszerzono znacznie współpracę naukową z ośrodkami w Peru i Polonią zagraniczną. W roku 2009 ukazało się hiszpańskojęzyczne tłumaczenie omawianej monografii w zeszycie specjalnym Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima (nakład 2000 egz.) na koszt tego towarzystwa. Niestety, jego edycja nie została uzgodniona z autorami i trafiła do sprzedaży bez erraty.