Tematy badawcze

Ze względu na specyfikę i stan rozpoznania terenu oraz profesję uczestników dominującą dziedziną badań Polskiej Wyprawy Naukowejsą nauki o Ziemi: wulkanologia, tektonika, geomorfologia, sedymentologia, geologia dynamiczna i złożowa. Dziedzinami pomocniczymi są botanika, waloryzacja geoturystyczna, planowanie przestrzenne, medycyna tradycyjna i lokalne leki mineralne. Przeprowadzono rekonesans ornitologiczny.

Tematy podejmowane są z inicjatywy uczestników wyprawy. Początkowo inicjatywy takie pojawiały się w oddzielnych zespołach uczelnianych lub instytutowych, obecnie wynikają często ze współpracy tych zespołów. Odczuwalna jest potrzeba ściślejszej współpracy ze specjalistami peruwiańskimi i sformułowania wspólnych tematów. Na razie powiodło się to na polu geologii złóż epitermalnych we współpracy z geologami CM Buenaventura. Konkretne tematy zostały zestawione w tabeli 1.


Tab.1. Wybrane projekty badawcze Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru"

TytułWykonawcyLata
realizacji
Współczesny wulkanizm w otoczeniu Kanionu Colca Dr A.Gałaś,
prof. A.Paulo
2003-
Złoża, górnictwo i wielkie projekty w południowym Peru a zrównoważony rozwój i ryzyko inwestycyjneProf. A.Paulo,
dr A.Gałaś
2003-
Atrakcje geoturystyczne Doliny i Kanionu Colca oraz Doliny WulkanówDr M.Krzak,
dr hab.B.Radwanek-Bąk,
mgr S.Bębenek,
dr J.Ciesielczuk,
mgr K.Gaidzik
2004-
Pochodzenie obsydianu w wyrobach prehistorycznych i leki mineralne w dorzeczu Rio ColcaDr M.Wasilewski2004-
Ochrona georóżnorodności doliny Rio Colca i jej otoczeniaDr hab. B.Radwanek-Bąk,
dr M.Głogowska
2006-
Tektoniczne uwarunkowania wulkanizmu, osuwisk oraz pozycji strukturalnej i rozwoju Kanionu ColcaProf. J.Żaba,
dr Z.Małolepszy,
dr J.Ciesielczuk,
mgr K.Gaidzik
2006-
Czwartorzędowa ewolucja Doliny i Kanionu Colca - rola struktury geologicznej, neotektoniki i wahań klimatycznychDr hab. T.Kalicki,
dr hab. J.Kukulak,
mgr J.Krupa
2006-
Osady jeziorne w Dolinie ColcaDr hab. T.Kalicki,
dr hab. J.Kukulak,
Prof. A.Paulo
2006-
Mszaki i porosty Kanionu ColcaDr A.Flakus,
dr B.Cykowska,
dr M.Kukwa
2006-
Wstępne badania biologiczne Kanionu ColcaMgr K.Sobiech2006
Badania terenowe nad medycyną tradycyjną Indian Aymara i Keczua w rejonie ArequipyProf. Z.Ryn2006
Badania awifauny Kanionu Colca i Doliny WulkanówMgr T.Wilk2007
Środowisko geologiczne występowania śladów gadów mezozoicznych w dolinach Rio Majes i AndamayoDr M.Głogowska2008-9
Mineralizacja epitermalna w MadrigalMgr P.Panajew2008-
Mineralizacja powierzchniowa wokół źródeł termalnych w dolinie Rio Colca i gejzeru PincholloDr J.Ciesielczuk,
mgr K.Gaidzik,
J.Rygał
2008-
Trawertyny w dolinie HuamboDr hab. T.Kalicki,
dr hab. J.Kukulak,
prof. J.Żaba
2008-
Założenia projektu Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów na tle systemu ochrony przyrody w PeruProf. A.Paulo,
dr A.Gałaś
2009-
Własności fizyczne i skład wód termalnych w dorzeczu Rio ColcaDr M.Głogowska,
prof. A.Paulo,
M.Durjasz
2010-
Rozwój dolin rzecznych w źródłowej części AmazonkiDr hab. T.Kalicki,
dr hab. J.Kukulak,
mgr J.Krupa
2010-