User Tools

Site Tools


useful:image-analysis

Analiza obrazów

ImageJ

Program do analizy i przetwarzania obrazów rozwijany przez amerykański NIH. Umożliwia sprawne tworzenie statystyk powierzchnii zadanych obszarów oraz statystyk wartości pikseli dla zadanych obszarów. Daje możliwość wykonania podstawowych operacji logicznych i morfologicznych, przekształcenia kolorystyczne, filtrację oraz przekształcenia geometryczne (pełna lista funkcjonalności: klik)

ImageJ jest dostępny na licencji Public Domain. Został napisany w Javie w otwartej architekturze, dzięki czemu można do niego tworzyć dedykowane rozszerzenia.

Strona projektu

WND-CHARM

WND-CHARM to narzędzie open-source służące do analizy obrazów (głównie pod kątem obrazów z dziedziny biologii). Na podstawie surowego obrazu wyznacza ono obrazy przekształcone (poprzez proste i złożone transformacje), a następnie konstruuje zbiór cech opisujących każdy obraz. Z tego zbioru wybierane są cechy niosące najwięcej informacji, które służą do klasyfikacji i pomiaru podobieństwa obrazów.

Strona projektu
Opis narzędzia

ImageMagic

ImageMagick to pakiet oprogramowania służący do tworzenia, edycji i konwersji obrazów bitowych. ImageMagick pozwala m.in. na zmianę rozmiaru, obrót, zmianę ustawień kolorów, rysowanie kształtów i wiele innych. Stanowi szczególnie potężne narzędzie w połączeniu z linuxowym terminalem.

Strona projektu

Przykłady zastosowań

  • konwersja wszystkich plików w folderze z formatu PNG do formatu JPG
    mogrify -format jpg *.png

Opracowania własne

useful/image-analysis.txt · Last modified: 2017/09/21 17:44 by pkleczek